Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Tám

| 22:30 | 15/07/2018

Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại:Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.


  THÁNG TÁM DƯƠNG LỊCH

  KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ

   

        Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại:Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

    CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu

   

  01/8  20    Tr      Thứ Tư đầu tháng. Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ. Thánh Biển Đức Vũ Văn Duệ, linh mục; thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo. Gr 15,10.16-21 ; Mt 13,44-46.

  02    21     X       Thứ Năm đầu tháng. Thánh Êuxêbiô, giám mục Vécseli (Tr); thánh Phêrô Giulianô Êma, linh mục (Tr). Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

  03    22     X       Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

  04    23     Tr      Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục.Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.

  05    24     X       CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II).Xứ Sào Lâm và xứ Khiết Kỷ chầu Mình Thánh. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35. (Không cử hành lễ Cung hiến thánh đường Đức Maria).

  GIÁO HUẤN SỐ 34:TÌNH YÊU THƯƠNG KHÔNG CHỈ LÀ NHẪN NHỤC MÀ CÒN LÀ NHÂN HẬU

  Xem toàn bản văn, ta thấy thánh Phaolô muốn nhấn mạnh tình yêu không chỉ là một cảm xúc thuần túy, nhưng đúng hơn, nó phải được hiểu theo động từ “yêu” của tiếng Hípri; nghĩa là “làm điều tốt”. Như Thánh Inhaxiô Loyola nói, “Tình yêu phải được thể hiện bằng việc làm nhiều hơn lời nói”. Như thế nó cho thấy tất cả sự phong nhiêu của nó và giúp ta cảm nghiệm niềm hạnh phúc của việc trao ban, sự cao quý và vĩ đại của việc trao hiến chính mình một cách hào phóng, vô lượng, không đòi được đền đáp, nhưng chỉ vui qua trao ban và phục vụ  (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 94).

  06    25    Tr       Thứ Hai. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.Đn 7,9-10.13-14 (hay 2 Pr 1,16-19); Mc 9,2-10. Giỗ cha Gioan Trần Văn Giám (+1977).                                          

  07    26     X       Thứ Ba. Thánh Xíttô II, giáo hoàng, và các bạn tử đạo (Đ).Thánh Gaêtanô, linh mục (Tr).       Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36. (Lập thu).

  08    27     Tr      Thứ Tư. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.  Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.                                                                                                                        

  09    28     X       Thứ Năm. Thánh Têrêsa Bênêđíchta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.  Bắt đầu tuần tĩnh tâm thường niên của các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.

  10    29     Đ       Thứ Sáu. Thánh LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.  2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. 

  11   01/7   Tr      Thứ Bảy. Thánh Cơlara, trinh nữ.Lễ nhớ.  Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20                                                                                                                                       12    02     X    CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần III). Xứ Áng Sơn và họ Tổng Thị (thuộc xứ Dưỡng Điềm) chầu Mình Thánh. 1 V 19,4-8;    Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51. Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo. Giỗ Đức ông Phaolô Tịnh Nguyễn Quang Thiều (+2000). ( Không cử hành lễ thánh Gioanna Phanxicô Săngtan, nữ tu).

  GIÁO HUẤN SỐ 35: TÌNH YÊU CHỮA LÀNH SỰ GHEN TƯƠNG

  Ghen tị là buồn bực trước một điều thiện hảo của người khác, nó chứng tỏ ta không quan tâm đến hạnh phúc của người khác mà chỉ tập chú vào lợi ích của ta. Trong khi yêu thương đưa chúng ta ra khỏi chính mình, thì ghen tị lại quy chúng ta trở

  về với cái tôi của mình. Tình yêu đích thực thì quý trọng sự thành công của người khác, không xem điều ấy như là một sự đe dọa đối với mình, giải thoát ta khỏi vị đắng cay của ghen tị. Nó nhìn nhận rằng mỗi người có những ơn ban khác nhau và có những lối  đường khác nhau trong cuộc sống. Vì thế nó cố gắng khám phá con đường hạnh phúc của mình, trong khi để cho người khác tìm thấy con đường của họ  (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 95).

  13    03     X       Thứ Hai. Thánh Ponxianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Híppôlitô, linh mục, tử đạo. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

  14    04     Đ       Thứ Ba. Thánh Mắcximilianô Maria Kônbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

  * Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).1 Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr15,54b-57; Lc11,27-28.

  15    05     Tr      Thứ Tư. LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.Đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab;        1 Cr 15,20-27a; Lc 1,39-56.

  16   06     X       Thứ Năm. Thánh Stêphanô Hunggari (Tr). Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.   17    07     X       Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60-63 (hay Ed 16,59-63);      Mt 19,3-12.            

  18    08     X       Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.    

  19    09     X       CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần IV). Xứ Đồng Chưa, xứ Kim Đông, và họ Thành Đức (thuộc xứ Cách Tâm) chầu Mình Thánh. Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ thánh Gioan Ơ-đơ, linh mục).

  GIÁO HUẤN SỐ 36:YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT

  Tóm lại, yêu thương có nghĩa là chu toàn hai giới răn cuối cùng của Lề luật Thiên Chúa: “Ngươi không được ham muốn nhà người ta; ngươi không được ham  muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta” (Xh 20,17). Tình yêu khơi lên một niềm quý trọng chân thành đối với mỗi người và nhìn nhận quyền được hạnh phúc của người khác. Tôi yêu con người này, và tôi nhìn người ấy với cái nhìn của Thiên Chúa là Cha, Đấng trao ban cho chúng ta mọi sự “để chúng ta được hưởng dùng” (1 Tm 6,17), và như vậy, tôi chấp nhận trong lòng rằng người ấy có thể vui hưởng một khoảnh khắc hạnh phúc. Dù sao đi nữa, chính tình yêu cội rễ này cũng sẽ hướng tôi đến chỗ chối bỏ sự bất công vì lẽ một số người chiếm hữu quá nhiều và những người khác thì không có gì cả, tình yêu ấy thúc giục tôi làm cách nào để giúp những người bị xã hội loại bỏ cũng hưởng được chút niềm vui. Nhưng đó không phải là ghen tị, nhưng là khát vọng về sự bình đẳng  (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 96).

  20    10     Tr      Thứ Hai.Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

  21    11     Tr      Thứ Ba. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

  22    12     Tr      Thứ Tư. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.         Is 9,1-6; Lc 1,26-38. Giỗ cha Phaolô Dương Đức Liêm (+1960).

  23    13     X       Thứ Năm. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).     Ed 36,23-28; Mt 22,1-14. (Xử thử).

  24    14     Đ       Thứ Sáu. Thánh BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

  25    15     X       Thứ Bảy. Thánh Luy và thánh Giuse Calaxan, linh mục (Tr). Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.

  26    16     X       CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần I).Xứ Yên Liêu và xứ Uy Đức chầu Mình Thánh. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,60-69. Giỗ Cha Luca Mai Học Lý (+1968).

  GIÁO HUẤN SỐ 37: TÌNH YÊU THÌ KHÔNG VÊNH VANG, KHÔNG TỰ ĐẮC

  Thật quan trọng việc người Kitô hữu sống thái độ này trong cách họ cư xử với những người thân trong gia đình ít hiểu biết hơn mình về đức tin, họ là những người yếu đuối hoặc thiếu một xác tín chắc chắn. Có khi xảy ra điều ngược lại: những tín hữu được cho là trưởng thành trong gia đình lại trở thành kẻ cao ngạo không ai chịu nổi. Thái độ khiêm hạ ở đây có vẻ như một điều gì đó thuộc về tình yêu, bởi vì, để có thể thông cảm, tha thứ và thành tâm phục vụ người khác, thì cần thiết phải chữa trị thói kiêu ngạo và vun đắp lòng khiêm nhu. Đức Giêsu lưu ý các môn đệ rằng trong thế giới của quyền lực mỗi người đều tìm cách để thống trị kẻ khác, và bởi thế người nói “giữa anh em thì không như thế” (Mt 20,26). Lối nghĩ về tình yêu Kitô giáo không phải là lối nghĩ của người đứng bên trên người khác và cần để họ biết đến quyền lực của mình, nhưng là lối nghĩ “ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,27). Trong đời sống gia đình không thể để bao trùm lối nghĩ thống trị lẫn nhau và sự cạnh tranh để xem ai là người thông minh hơn hay quyền lực hơn, vì như thế sẽ làm hủy diệt tình yêu. Lời khuyên cho gia đình sau đây cũng thật đáng giá: “Tất cả anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Pr 5,5)  (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 98).

  27    17     Tr      Thứ Hai.Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Quan thàygiới Hiền mẫu.1Tx 1-5.11b-12; M 23,13-22.

  28    18     Tr      Thứ Ba. Thánh Âutinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ. 2 Tx 2,1-3.14-17; Mt 23,23-26.

  29    19     Đ       Thứ Tư. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.  

  30    20     X       Thứ Năm. 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51. Giỗ cha Antôn Quế (+1974).  

  31    21     X       Thứ Sáu. 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.

  Số lượt xem: 1061 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...