Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Mười Một

| 15:28 | 01/11/2018

Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ của con người và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí.


  THÁNG MƯỜI MỘT DƯƠNG LỊCH

  CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI


       Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời. Vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu cho các tín hữu đã qua đời.

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ của con người và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của vũ khí.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu


  1/11  24    Tr      Thứ Năm đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Thánh Giêrônimô Liêm, giám mục; thánh Valentinô Vinh, giám mục; thánh Phêrô Bình, linh mục, tử đạo. Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3;     Mt 5,1-12a.

  LƯU Ý

        Về việc viếng nhà thờ và viếng đất thánh.

       1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn Toàn xá, với những điều kiện như thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện để lãnh ơn Toàn xá vào Chúa nhật trước hoặc Chúa nhật sau.

       2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng đất thánh, và dù có đọc kinh thầm cầu cho các linh hồn, thì cũng được hưởng nhờ ơn Toàn xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).

       3. Các ngày khác trong năm, khi viếng đất thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

  02    25    Tm      Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

  Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn làcử hành vào những giờ khác nhau; cóthể chỉ một ýlễ cho bất cứ ai vànhận bổng lễ, ngoài ra còn phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đãqua đời vàmột lễ cầu nguyện theo ýĐức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

  Cho mỗi thánh lễ, cóthể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đãqua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v , 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng vàThánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

  03    26     X       Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Cầu cho các đấng các bậc (Tm). Thánh Máctinô Porét, tu sĩ. Thánh Phanxicô Bắc, linh mục, tử đạo. Pl 1,18b-26; Lc 14,1.7-11.

  04    27     X       CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III). Cầu cho các Ân nhân giáo phận.Xứ Bình Hòa và xứ Ngọc Cao chầu Mình Thánh.Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.(Không cử hành lễ thánh Carôlô Borômêô, giám mục).

  GIÁO HUẤN SỐ 47: YÊU THƯƠNG LÀ VUI VỚI NGƯỜI KHÁC

  Khi một người yêu thương người ấy có thể làm điều tốt cho người khác, hoặc khi người ấy nhìn thấy mọi sự đều diễn ra tốt đẹp cho người khác, thì chính họ cũng cảm thấy vui, và bằng cách ấy họ tôn vinh Thiên Chúa, vì “ai vui vẻ dâng hiến thì đươc Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7). Chúa chúng ta đặc biệt trân trọng những ai tìm thấy niềm vui trong hạnh phúc của người khác. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng khả năng của chúng ta biết vui hưởng trước những điều tốt lành của người khác mà chỉ chủ yếu tập trung vào các nhu cầu của mình, thì chúng ta đang tự đầy đọa mình sống thiếu niềm vui, như Đức Giêsu nói: “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Gia đình phải luôn là nơi mà bất cứ ai ở trong đó làm được điều gì tốt đẹp trong cuộc sống, đều biết rằng ở đó mọi người cũng sẽ mừng về điều ấy với mình (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 110).

  05    28     X       Thứ  Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.

  06    29     X       Thứ Ba.Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.          

  07    30     X       Thứ Tư đầu tháng. Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục; thánh Giaxintô Gia, linh mục, tử đạo. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33. (Lập đông).

  08  01/10  X      Thứ Năm. Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; thánh Máctinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; thánh Máctinô Thọ, giáo dân; và thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân, tử đạo. Pl 3,3-8a;  Lc 15,1-10.

  09    02     Tr      Thứ Sáu. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1 Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

  10    03     Tr      Thứ Bảy. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

  11    04     X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần IV). Cầu cho việc học và dạy giáo lý.Xứ Thiện Dưỡng, xứ Phát Vinh, và họ Đông Thịnh (thuộc xứ Yên Vân) chầu Mình Thánh.  1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44; (hay Mc 12,41-44). (Không cử hành lễ thánh Máctinô, giám mục).

  GIÁO HUẤN SỐ 48:TÌNH YÊU THÌ THA THỨ TẤT CẢ

  Người ta khẳng định rằng [tình yêu thì] “tha thứ tất cả” (panta stegei). Điều này thì khác với việc “không chấp nhất sự dữ” bởi vì từ này có liên quan đến việc sử dụng cái lưỡi; nó có thể có nghĩa là “giữ im lặng” về một điều tiêu cực có thể có nơi người khác. Nó hàm nghĩa hạn chế sự xét đoán, kiểm giữ khuynh hướng muốn làm bật ra một lời lên án nghiệt ngã và bất nhẫn: “Đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán” (Lc 6,37). Lời Thiên Chúa bảo chúng ta cho dẫu đi ngược lại với thói quen sử dụng cái lưỡi của mình “Đừng nói xấu lẫn nhau, thưa anh chị em” (Gc 4,11). Không ngừng bôi nhọ hình ảnh người khác là một cách tôn tạo hình ảnh của mình, nhằm trút sự oán hận và ghen tị mà không lưu tâm đến tai hại mình có thể gây ra. Rất nhiều khi người ta quên rằng phỉ báng người khác có thể là một tội lớn; một xúc phạm  nghiêm trọng đến Thiên Chúa, khi nó xâm hại nặng nề đến thanh danh của người khác và gây ra những tổn thất rất khó sửa chữa. Vì thế Lời Chúa tuyên bố cứng rắn về cái lưỡi khi nói rằng “là thế giới của sự ác”, nó “làm cho toàn thân bị ô nhiễm đốt cháy toàn thể cuộc đời” (Gc 3,6); nó là một “sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người” (Gc 3,8). Nếu như cái lưỡi có thể được dùng để “nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa” (Gc 3,9), thì tình yêu lại trân trọng hình ảnh của người khác một cách tinh tế đến nỗi cả bảo vệ thanh danh của kẻ thù. Trong khi bảo vệ luật Chúa, chúng ta không bao giờ được quên đòi hỏi này của tình yêu (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 112).

  12    05     Đ       Thứ Hai. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6. Tuần tĩnh tâm thường niên của linh mục đoàn Phát Diệm.

  13    06     Tr      Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.    

  14    07     X       Thứ Tư. Thánh Têphanô Thể, giám mục, tử đạo. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.

  15    08     X       Thứ Năm. Thánh Anbertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Plm 7-20; Lc 17,20-25.

  16    09     X       Thứ Sáu. Thánh Magarita Tôcáchlan và thánh Ghêtơrút, trinh nữ (Tr). 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37.

  17    10     Tr      Thứ Bảy. Thánh nữ Êlizabét Hungari.Lễ nhớ. 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8.

  18   11     X       CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần I). Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM(Đ).[HĐGMViệt Nam, khóa họp tháng 4-1991]. (Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo). Xứ Quân Triêm, xứ Kim Trung, và xứ Di Dân chầu Mình Thánh. (Không cử hành lễ Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô).

  GIÁO HUẤN SỐ 49:ĐÔI VỢ CHỒNG PHẢI BIẾT NÓI TỐT VỀ NHAU

  Những đôi vợ chồng yêu thương nhau và thuộc về nhau, nói tốt về nhau, họ tìm cách nêu lên mặt tốt của người bạn đời, chứ không phải điểm yếu hay những sai lầm của người ấy. Bất luận trường hợp nào, họ đều giữ im lặng để không làm hại thanh danh người kia. Tuy nhiên, đây không chỉ là một hành động bên ngoài, nhưng xuất phát từ một thái độ nội tâm. Đây cũng không phải là việc của kẻ ngây thơ bảo rằng mình không thấy những khó khăn và những điểm yếu của người kia, mà đúng hơn là mình nhìn những điểm yếu và sai lầm ấy trong một bối cảnh rộng lớn hơn; họ nhắc nhớ rằng những khuyết điểm ấy chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ bản thân của người kia. Một sự bất bình trong quan hệ không phải là tất cả mối quan hệ. Vì thế, chúng ta có thể chấp nhận một cách đơn sơ rằng tất cả chúng ta đều là một hỗn hợp phức tạp của ánh sáng và bóng tối. Người kia không chỉ là người gây cho tôi nỗi bực mình mà còn có nhiều điểm khác phong phú hơn thế nữa. Cũng vì thế, tôi không có ý đòi hỏi tình yêu của người ấy phải hoàn hảo thì mới được trân trọng. Người kia yêu tôi bằng chính con người thực tế của người ấy và trong khả năng của người ấy, với những giới hạn của người ấy, nhưng nói rằng tình yêu của người ấy không hoàn hảo không có nghĩa rằng nó giả trá  hay không chân thực. Nó vẫn chân thực cho dù giới hạn và phàm trần. Do đó, nếu kỳ vọng quá nhiều, thì một cách nào đó, người ấy sẽ cho tôi hiểu, người ấy không thể mà cũng sẽ không chấp nhận việc sắm vai Thiên Chúa để mà đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Tình yêu sống chung với sự bất toàn, “dung thứ tất cả” và biết im lặng trước giới hạn của người mình yêu (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 113).

  19    12     X       Thứ Hai.Kh 1,1-4; 2,1-5a ; Lc 18,35-43.

  20    13     X     Thứ Ba. Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thày giảng, tử đạo. Kh 3,1-6.14-22 ; Lc 19,1-10.

  21    14     Tr      Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.  Lễ nhớ.Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

  22    15     Đ       Thứ Năm. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.  Lễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44. (Tiểu tuyết).

  23    16     X    Thứ Sáu. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ); thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.

  24    17     Đ       Thứ Bảy. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Quan thày Giáo Hội Việt Nam.Lễ trọng. (CD878/90). (Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo). Thánh Phêrô Bôri Cao, giám mục; thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục; thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục, tử đạo.   

  25    18     Tr      CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.Lễ trọng. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Xứ Hiếu Thuận và xứ Quảng Phúc chầu Mình Thánh. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37.

  GIÁO HUẤN SỐ 50:TÌNH YÊU THÌ TIN TƯỞNG

  Chính sự tin tưởng này làm cho một mối tương quan được tự do. Ta không cần phải kiểm soát người kia, bám theo từng bước chân của người ấy để không cho người ấy thoát khỏi tay ta. Tình yêu thì tin tưởng, để cho nó tự do, từ chối kiểm soát mọi sự, chiếm hữu, thống trị. Sự tự do này, vốn có thể tạo ra những không gian độc lập, mở ra với thế giới và đón nhận những kinh nghiệm mới, giúp các tương quan thêm phong phú và mở rộng. Bằng cách đó, vợ chồng sẽ san sẻ với nhau niềm vui về tất cả những gì họ lãnh nhận và học được từ ngoài phạm vi gia đình. Đồng thời, tự do giúp người ta có được sự chân thành và minh bạch, vì khi biết rằng mình được những người khác tin tưởng và chân tình quý trọng lòng tốt thì sẽ cởi mở mà không giấu giếm điều gì. Một người mà biết rằng nhũng người khác luôn nghi ngờ mình, hoặc xét đoán mà không chút cảm thương và không yêu thương mình vô điều kiện, thì người đó sẽ có khuynh hướng giữ kín các bí mật của mình, che giấu các tội lỗi và yếu đuối của mình, và sống giả dối. Trái lại, một gia đình mà trong đó sự tin tưởng vững vàng đầy yêu thương ngự trị, và là nơi cho người ta luôn quay về trong tin tưởng dẫu cho bất cứ điều gì xẩy ra, gia đình ấy sẽ giúp các thành viên sống căn tính đích thực của mình, và đương nhiên loại trừ sự lừa gạt, giả tạo, và dối trá (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 115).

  26    19     X       Thứ Hai. (Tv tuần II). Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo. Kh 14,1-3,4b-5; Lc 21,1-4.

  27    20     X       Thứ Ba. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11. 

  28    21     X       Thứ Tư. Thánh Anrê Trần Văn Thông, giáo dân, tử đạo. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

  29    22     X       Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; Lc 21,20-28. 

  30        23        Đ         Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.Thánh Giuse Mác-săng Du, linh mục, tử đạo. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22. 

  Số lượt xem: 982 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...