Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Hai dương lịch

| 02:37 | 16/01/2019

Cầu cho mọi người biết sống quảng đại.Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực.


  THÁNG HAI DƯƠNG LỊCH

   

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho mọi người biết sống quảng đại.Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu

  01/2   27/12    X   Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim    Đức Chúa Giêsu. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

  02     28    Tr     Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Thánh Gioan Têôphan Ven, linh mục, tử đạo. Ml 3,1-4 (hay   Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

  03    29     X       CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần IV). Xứ Bình Hải và xứ Mỹ Thủy chầu Mình Thánh.

  Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31-13,13 (hay 1 Cr 13,4-13); Lc 4,21-30.(Không cử hành lễ thánh Bơlaxiô, giám mục, tử đạo và thánh Angariô, giám mục).                                                                                     

  GIÁO HUẤN SỐ 10: THẾ MẠNH VÀ NHÂN PHẨM CỦA PHỤ NỮ NƠI CÁC THÁNH NỮ

  Trong những hình thức khác nhau ấy, tôi muốn nhấn mạnh rằng “ơn thiên phú của người nữ” biểu tỏ trong những kiểu thức

  thánh thiện đầy nữ tính, là phương cách thiết yếu phản ảnh sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới này. Thật vậy, vào những thời mà người nữ hay bị bỏ rơi hoặc coi thường nhất, Chúa Thánh Thần đã làm nổi lên những thánh nữ mà sức hấp dẫn của các ngài đã đem lại sức sống tâm linh mới mẻ và những cải cách quan trọng trong Giáo Hội. Chúng ta có thể kể đến Thánh Hildegard thành Bingen, Thánh Bridget, Thánh Catarina thành Siena, Thánh Têrêsa thành Avila và Thánh Têrêsa thành Lisieux. Nhưng tôi cũng nghĩ đến tất cả những người phụ nữ vô danh hoặc bị quên lãng, mà mỗi người mỗi cách, đã nâng đỡ và làm biến đổi các gia đình cũng như cộng đồng nhờ sức mạnh chứng tá của họ.

  Điều đó động viên và khích lệ chúng ta dâng hiến tất cả và đón nhận kế hoạch độc đáo mà Thiên Chúa đã định liệu cho mỗi chúng ta từ muôn thuở: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi” (Gr 1,5). (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 12 và 13).

  04    30     X       Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20. (Lập xuân).

  LƯU Ý:

  Hôm nay là ngày cuối năm Mậu Tuất, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).

   

  NĂM ÂM LỊCH KỶ HỢI - 2019

  05  01/1    Tr      Thứ Ba. MỒNG MỘT TẾT KỶ HỢI. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Dt 12,1-4; Mc 5,21-43. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).    

  * Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28;     Mt 5,1-10.  

  * Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

  06    02    Tr      Thứ Tư đầu tháng. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18.23; Mt 15,1-6.

  07    03    Tr       Thứ Năm đầu tháng. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.Dt 12, 18-19.21-24; Mc 6,7-13. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30. Giỗ cha Phêrô Tuân (+1966).

  08    04     X       Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô Êmilianô và thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.   

  09    05     X       Thứ Bảy. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34. 

  10    06     X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần I).Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Quảng  Nạp và xứ Đồng Bài chầu Mình Thánh. Is 6,1- 2a.3-8; 1 Cr 15,1-11 (hay 1 Cr 15,3-8); Lc 5,1-11. (Không cử hành lễ thánh Côláttica, trinh nữ).

  GIÁO HUẤN SỐ 11: MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ NÊN THÁNH   TRONG ƠN GỌI CỦA MÌNH

  Để nên thánh không cần phải trở thành giám mục, linh mục hay tu sĩ. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có khả năng rút khỏi những công việc thường ngày để dành nhiều thời gian cho cầu nguyện. Không phải như thế. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng đời sống yêu thương và làm chứng cho mọi việc mình làm, ở nơi mình sống. Bạn được gọi để sống đời thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng việc vui sống bằng việc trọn lời cam kết của bạn. Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng đời sống yêu thương và chăm sóc cho chồng hoặc vợ mình, như Đức Kitô yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Bạn đang làm việc kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc liêm chính và hết khả năng để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hay là ông bà ư? Hãy nên thánh bằng việc kiên trì giáo dục con cháu cách thức bước theo Chúa Giêsu. Bạn đang nắm giữ một địa vị quyền bính ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và từ bỏ tư lợi. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 14).

  11    07     X       Thứ Hai. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. St 1,1-19; Mc 6,53-56. (Hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11). Giỗ cha Phêrô Trần Cao Vọng (+2018).

  12    08     X       Thứ Ba. St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.  

  13    09     X       Thứ Tư. Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo. St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

  14   10      Tr      Thứ Năm. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

  15    11     X       Thứ Sáu. St 3,1-8; Mc 7,31-37.

  16   12      X       Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10.

  17    13     X       CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần II).Xứ Cồn Thoi chầu Mình Thánh. Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12,16-20; Lc 6,17.20-26. (Không cử hành Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ).   

  GIÁO HUẤN SỐ 12: LỜI CHÚA, THÁNH THỂ VÀ CÁC BÍ TÍCH  LÀM NÊN CÁC THÁNH

  Hãy để cho ân sủng Bí tích Thánh Tẩy trổ sinh hoa trái trên con đường nên thánh của bạn. Hãy mở ra cho Thiên Chúa mọi sự; hãy hướng về Ngài trong mọi hoàn cảnh. Đừng nản chí, vì sức mạnh của Chúa Thánh Thần có thể giúp bạn làm điều này, và thực ra, sự thánh thiện xét cho cùng chính là hoa quả của Chúa Thánh Thần trong đời sống của bạn (x. Gl 5,22-23). Khi bạn cảm thấy bị cám dỗ đắm chìm trong yếu đuối, hãy ngước mắt lên nhìn Đức Kitô chịu đóng đinh và nói: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi đáng thương, nhưng Chúa có thể làm việc diệu kỳ cho con nên tốt hơn một chút”. Trong Hội Thánh, vốn thánh thiện nhưng bao gồm những tội nhân, bạn sẽ tìm thấy mọi điều mình cần để lớn lên trên con đường của sự thánh thiện. Chúa đã ban tặng cho Giáo Hội Thánh Kinh, các Bí tích, những nơi thánh, những cộng đoàn sống động, chứng từ của các thánh và một vẻ đẹp đa dạng phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa, “tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang” (Is 61,10). (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 15).

  18    14     X       Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.Giỗ cha Phêrô Trần Văn Vũ (+2017).

  19    15     X       Thứ Ba. St 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21. (Vũ thủy).

  20    16     X       Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26. 

  21    17     X       Thứ Năm. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 9,1-13; Mc 8,27-33.

  22  18  Tr  Thứ Sáu.LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.       

  23    19     Đ       Thứ Bảy. Thánh Pôlycáp, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.      

  24   20     X       CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III). Xứ Ứng Luật và xứ Phú Thuận chầu Mình Thánh. 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38. Giỗ cha Bernard Phú (+1959). 

  GIÁO HUẤN SỐ 13: NÊN THÁNH TỪNG BƯỚC QUA NHỮNG HY SINH NHỎ BÉ MỖI NGÀY

  Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn hướng tới sẽ lớn lên qua những cử chỉ nhỏ bé. Đây là một ví dụ: một phụ nữ đi mua sắm, chị ấy gặp một người hàng xóm và họ trò chuyện, một câu chuyện ngồi lê đôi mách bắt đầu. Nhưng chị ấy tự nhủ: “Không, tôi sẽ không nói xấu ai cả”. Đây chính là một bước tiến trong sự thánh thiện. Sau đó, về nhà, một đứa con của chị muốn chia sẻ với mẹ về những hy vọng và ước mơ của nó, mặc dù mệt mỏi, chị vẫn ngồi xuống, ân cần và kiên nhẫn lắng nghe. Đó là một hy sinh khác nữa biểu lộ sự thánh thiện. Sau đó, chị cảm thấy chút lo âu, nhưng rồi nhớ đến tình thương của Đức Trinh Nữ Maria, chị lấy tràng hạt ra và cầu nguyện với lòng tin. Lại một con đường khác để nên thánh. Rồi sau đó, chị đi ra đường, gặp một người nghèo, và chị dừng lại nói một lời tử tế với người ấy. Lại thêm một bước nên thánh nữa. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 16).

  25    21     X      Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

  26    22      X      Thứ Ba. Hc 2,1-13 [HI 2,1-11];  Mc 9,30-37. Giỗ cha Gioan B. Khổng Đức Hậu (+1985).

  27    23     X      Thứ Tư. Hc 4,12-22 [HI 4,11-19]; Mc 9,38-40.

  28    24     X      Thứ Năm. Hc 5,1-10 HI 5,1-8]; Mc 9,41-50.


  Số lượt xem: 818 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...