Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Tư

| 15:30 | 28/03/2019

Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện. Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.

    THÁNG TƯ DƯƠNG LỊCH

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện. Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu

  01/4  27   Tm     Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.  Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7 -9; Ga 9,1-41. Giỗ cha Giuse Hoàng Đình Kim (+1970).  

  02    28     Tm    Thứ Ba. Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu. Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục, tử đạo. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-16.   

  03    29    Tm     Thứ Tư đầu tháng. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

  04   30     Tm     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47. 

  05   01/3  Tm     Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thánh Vinhsơn Phêriê, linh mục. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30. (Thanh minh).

  06   02     Tm     Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

  07   03      Tm    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.(Tv tuần I). Xứ Tam Châu và xứ Yên Bình chầu Mình Thánh. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, tử đạo. Is 43,16-21; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). (Không cử hành lễ thánh Gioan Baotixita Lasan, linh mục).

  GIÁO HUẤN SỐ 19: KIÊN TRÌ TIẾN BƯỚC TRONG ÂN SỦNG   LÀ NÊN THÁNH

  Ước gì bạn có thể nhận ra ý nghĩa của lời ấy, nghĩa là sứ điệp của Đức Giêsu mà Thiên Chúa muốn nói với thế giới qua cuộc đời bạn. Hãy để mình được biến đổi. Hãy để Chúa Thánh Thần đổi mới con người bạn, nhờ đó điều tốt đẹp này sẽ được thực hiện, và sứ mạng cao quý của bạn sẽ không thất bại. Thiên Chúa sẽ đưa sứ mạng này đến hoàn thành bất chấp những lỗi lầm và thiếu sót của bạn, miễn là bạn không từ bỏ con đường yêu thương, nhưng vẫn luôn mở lòng ra với ân sủng siêu nhiên của Ngài, là ân sủng có sức thanh lọc và chiếu sáng. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 24).

  08   04     Tm     Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,12-20. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2 V  4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45. 

  09    05    Tm     Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.  

  10    06    Tm     Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

  11    07     Đ      Thứ Năm. Thánh Tanítlao, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.  St 17,3-9; Ga 8,51-59.   

  12    08    Tm     Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

  13    09    Tm     Thứ Bảy. Thánh Mactinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).  Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.

   

  TUẦN THÁNH

  1.Trong Tuần Thánh, Hội thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

  Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều Thứ Năm tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua. Trong các ngày Tuần Thánh, không nên cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

  2.Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

  Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

  Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

  14    10    Đ       CHÚA NHẬT LỄ LÁ.TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. (Tv tuần II).  Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Tôn Đạo và xứ Hải Nạp chầu Mình Thánh.  Nhắc cộng đoàn về việc đóng góp quỹ bác ái vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh.

  * Làm phép và rước lá: Lc 19,28-40.

           * Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56 (hay Lc 23,1-49).

  LƯU Ý:

   1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.

  2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

  3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.

  4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

  5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó và không bỏ các bài đọc trước đó.

  6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.

  Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.

  7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật. 

  15    11    Tm     THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

  LƯU Ý:

        1. Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

         2. Các họ lẻ ngắm đứng mấy hôm trước, để các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu về nhà thờ giáo xứ thông công.

        3. Các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy Tuần Thánh không được cử hành thánh lễ an táng và lễ riêng. Được làm phép xác cách đơn sơ. Nếu linh mục coi nhiều xứ, mà có thể làm lễ nghi cách trọng thể, thì được làm 2 lần ở 2 nơi ban chiều. Thứ Năm, nếu thật cần cũng có thể xin Đấng Bản Quyền cho phép làm ban sáng. Nhà thờ nào không làm các lễ nghi chiều thứ Năm và thứ Sáu cũng được làm lễ nghi tối thứ Bảy. Trái lại, không buộc làm tối thứ Bảy ở nhà thờ làm chiều thứ Năm và thứ Sáu.

  16   12      Tm    THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

  17    13     Tm    THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt 26,1 -25.

  18    14     Tr     THỨ NĂM TUẦN THÁNH.KỶ NIỆM CHÚA LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC

  * Thánh lễ sáng:THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU   (Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

  LƯU Ý:

  1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly. Cấm mọi Thánh lễ không có giáo dân tham dự và Thánh lễ an táng.

  2. Thánh Lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám Mục. Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.  

  3. Thánh Lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng.

  4. Dầu mới được làm phép và thánh hiến được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ: Dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu. Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu thánh trong đời sống Kitô giáo.

  5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên Giám mục, Thánh Lễ Làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục Sinh.


  TAM NHẬT VƯỢT QUA

  “Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta, và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Chính Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18). 

  * Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15. Lễ nghi cử hành vào lúc 5 giờ chiều. (Nhà chầu hoàn toàn bỏ trống).Khi xướng kinh Vinh Danh, thì  các chuông vang lên rồi tắt hẳn cho đến khi xướng kinh Vinh Danh đêm thứ Bảy. Lễ xong kiệu Mình Thánh sang Nhà Tạm. Chầu trọng thể đến nửa đêm (Không dùng Mặt Nhật).Cất các thánh giá; nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ, phải phủ khăn. Nơi nào cử hành các lễ nghi ngày thứ Năm thì phải cử hành lễ nghi ngày thứ Sáu nữa. (Các cha làm lễ chiều được miễn Kinh Chiều).  

  19    15     Đ       THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.Giữ chay và kiêng thịt. Lễ nghi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa cử hành vào khoảng 3 giờ chiều hoặc muộn hơn nếu có lý do mục vụ. Trước hoặc sau lễ nghi, ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể. Mọi tín hữu được kêu gọi tham gia đóng góp cho quỹ cứu trợ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9;  Ga 18,1-19,42. (Các cha cử hành lễ nghi buổi chiều được miễn Kinh Chiều).  

  20    16    Tr       THỨ BẢY TUẦN THÁNH.VỌNG LỄ PHỤC SINH.Lễ nghi cử hành vào đêm tối (không nên bắt đầu trước lúc chập tối). Khi xướng Kinh Vinh Danh, các chuông vang lên. Từ nay đến hết lễ Hiện Xuống, nguyện kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Nến Phục Sinh để gần giảng đài, sau lễ Hiện Xuống đặt bên giếng rửa tội, khi có lễ an táng thì để gần quan tài. (Các cha làm lễ Vọng Phục Sinh được miễn Kinh Tối và Kinh Sách Phục Sinh). (Vũ cốc).

  CANH THỨC VƯỢT QUA:

  1. St 1,1-2,2 (hay St 1,1.26-31a).
  2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18).
  3. Xh 14,15-15,1.
  4. Is 54,5-14.
  5. Br 3,9-15.32-4,4.
  6. Ed 36,16-17a.18-28.
  7. Rm 6,3-11.
  8. Lc 24,1-12.

   

  MÙA PHỤC SINH


   “Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một Đại Chúa Nhật.Đặc biệt trong những ngày này hát Al-le-lu-ia.(AC 22).


  LƯU Ý:  

  Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:

   a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);

   b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);

   c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

  21    17     Tr      CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH.Lễ trọng với tuần bát nhật.Nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. (Đầu lễ rảy nước phép). Thánh Ansenmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xứ Bình Sa và xứ Phúc Châu chầu Mình Thánh.    

  * Thánh lễ trong ngày: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1 Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Lc 221,1-12; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35).     

  LƯU Ý:

  1. Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong Tuần Bát Nhật thì tuỳ ý. 

  2. Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, mừng như lễ trọng kính Chúa (không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ; kết lễ thêm hai tiếng “Al-lê-lu-ia”; không được cử hành các thánh lễ khác, trừ thánh lễ an táng).

  3. Các Chúa Nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.

  4. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh: Giáo Luật khoản 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong mùa Phục

  Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm.

  Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi.

  Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội theo Giáo Luật khoản 989 dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.”

  22   18    Tr          THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-32; Mt 28,8-15.

  23   19    Tr          THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18. (Không cử hành lễ thánh Giogiô, tử đạo và thánh Ađanbetô, giám mục, tử đạo).

  24   20    Tr          THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. Giỗ Đức cha Tađêô Lê Hữu Từ (+1967).  (Không cử hành lễ thánh Phiđêlê Simaringen, linh mục, tử đạo).

  25   21    Tr          THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20. (Không cử hành lễ thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng).

  26   22    Tr          THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

  27   23    Tr          THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thánh Lôrenxô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục, tử đạo. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

  28   24    Tr          CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA.Được viếng nhà thờ để lĩnh ơn toàn xá với các điều kiện thường lệ; nhưng phải viếng nhà thờ có Mình Thánh Chúa, hoặc có ảnh Chúa thương xót.Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Văn Hải và xứ Thuần Hậu chầu Mình Thánh. Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục; thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thày giảng; thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh, thày giảng, tử đạo. Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ thánh Phêrô Sanen, linh mục, tử đạo thánh Luy Maria Ghi-nhông-đờ Mông-pho, linh mục).  

  GIÁO HUẤN SỐ 20: HÃY XÂY DỰNG NƯỚC CHÚA VỚI CẢ TÂM HỒN VÀ THÂN XÁC 

  Cũng như bạn không thể hiểu Đức Kitô nếu đặt bối cảnh bên ngoài vương quốc Người mang đến, cũng thế, sứ mạng riêng của bạn không thể tách rời khỏi việc xây dựng vương quốc ấy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài” (Mt 6,33). Việc bạn gắn bó chặt chẽ với Đức Kitô và ý muốn của Người đòi hỏi bạn phải dấn thân cùng Người xây dựng Nước của tình yêu, công lý và hòa bình phổ quát ấy. Chính Đức Kitô muốn thực hiện kinh nghiệm điều này với bạn, trong mọi nỗ lực và hy sinh gắn liền với việc ấy và cả trong niềm vui và sự phong phú mà nó đem lại. Bạn không thể lớn lên trong sự thánh thiện mà không dấn thân, cả thân xác lẫn linh hồn, cống hiến hết mình cho công cuộc này. (Đức Thánh Cha Phanxicô, Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, số 25).

  29   25    Tr   Thứ Hai. (Tv tuần II). Thánh Catarina Xiêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Giuse Tuân, linh mục, tử đạo. Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.  

  30   26    Tr     Thứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr). Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

  Số lượt xem: 834 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...