Trang chủ > MỤC VỤ > Các ủy ban > Ban Chủng sinh > Hình ảnh
Gặp mặt gia đình Chủng Viện Phát Diệm năm 2012

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm