Trang chủ > VIDEO
 
Thiếu Nhi Giáo Phận Cử Hành Năm Đức Tin phần 3
Ban Giáo Lý | 07:20 | 05/06/2013
Tổng hợp album
  • 1

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...