Cáo phó: Bà Cố Trần Quang Thanh

In trang

Bà Cố Trần Quang Thanh, khuê danh Maria Vũ Thị Mận, Sinh 18-4-1925 tại xứ Dưỡng Điềm, Phát Diệm, Ninh Bình, Việt Nam, đã được Chúa gọi về Nhà Cha trên Trời, lúc 8g18 tối ngày 5 tháng 7 năm 2019

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,
kính báo tin Quí Đức Giám mục, Quí Linh mục, Quí Nam nữ Tu sĩ,
Họ hàng, Thân bằng quyến thuộc và Bạn hữu xa gần:


Bà Cố Trần Quang Thanh
khuê danh Maria Vũ Thị Mận

Sinh 18-4-1925 tại xứ Dưỡng Điềm,
Phát Diệm, Ninh Bình, Việt Nam
đã được Chúa gọi về Nhà Cha trên Trời
lúc 8g18 tối ngày 5 tháng 7 năm 2019
tại Anaheim, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 94 tuổi.


Chương trình Tang lễ
tại thánh đường Saint Columban Catholic Church
10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840
Phone(714) 534-1174

Ngày 8 tháng 7 năm 2019 tại Saint Columban Catholic Church
5:30PM: Thánh lễ tiễn đưa Linh hồn Bà Cố Maria
Chủ tế: LM Paul Văn Chi và quí Cha đồng tế.

Ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại Saint Columban Catholic Church
1:00PM: Nghi thức Phát tang và làm phép xác.
Chủ tế: LM Gioan Trần Bình Trọng và quí Cha đồng tế.

1:30-4:45: Thăm viếng và cầu nguyện
5:00-5:50: Giờ Kinh Phụng Vụ
5:30PM: Thánh lễ cầu cho Linh hồn Bà cố Maria.

Ngày 13 tháng 7 năm 2019 tại Saint Columban Catholic Church
10:30AM: Thánh lễ An táng
Chủ tế: LM Gioan Trần Công Nghị và Quí Cha đồng tế.
Sau thánh lễ, di quan và an táng tại Nghĩa trang Christ Cathedral.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

Trưởng nam: LM Gioan Trần Công Nghị
Trưởng nữ: Trần Thị Mừng (qua đời)
Thứ nam: Trần Công Chức (qua đời)
Thứ nữ: Trần thị Sen, chồng và các con cháu USA
Thứ nữ: Trần thị Kim Liễu, (qua đời) chồng và các con USA
Thứ nữ: Trần thị Kim Cúc, (qua đời) chồng và các con USA
Thứ nữ: Trần thị Tuyết Mai, (qua đời) chồng và các con USA
Thứ nữ: Trần thị Phương Hoa, chồng và các con USA
Thứ nữ: Trần thị Hồng Điệp, chồng và con USA
Thứ nữ: Trần Thúy Hằng, chồng và các con USA

Cáo phó này thay thế thiệp tang
Xin miễn vòng hoa và phúng điếu.


 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm