Hình ảnh Núi Gò giáo xứ Đồng Đinh trước ngày đại lễ

In trang

Trước ngày Đại lễ Đức Mẹ Sầu Bi do Đức Cha giáo phận chủ sự tại Núi Gò thuộc giáo xứ Đồng Đinh, quý cha trong giáo hạt Vô Hốt đã tổ chức tuần Tam nhật.


Trước ngày Đại lễ Đức Mẹ Sầu Bi do Đức Cha giáo phận chủ sự tại Núi Gò thuộc giáo xứ Đồng Đinh, quý cha trong giáo hạt Vô Hốt đã tổ chức tuần Tam nhật. Chúng tôi xin giời thiệu hình anh Núi Gò chiều ngày 14/9/2012.

 

Bùi Đồng Đinh

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm