Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lụt

In trang

Trong tinh thần liên đới và nhất là được đức bác ái của Chúa thôi thúc, chúng ta hãy hiệp thông bằng lời cầu nguyện và bằng sự trợ giúp vật chất.

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm