Ngày gặp mặt các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận Phát Diệm

In trang

.

Ngày gặp mặt các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận Phát Diệm

 
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm