Giáo xứ Phát Vinh đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

In trang

Năm xưa trên đồi Canvario, tại cùng một thời điểm người ta đã dựng lên ba cây thập giá, nhưng chỉ có cây thập giá ở giữa mới được gọi là cây Thánh Giá vì mang lấy thân mình Con Thiên Chúa đã nhập thể và làm giá cứu chuộc nhân loại.

Bấm vào đường link này để xem nội dung

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm