Thư mục vụ Mùa Chay 2014

In trang

Năm nay, cùng với toàn thể Hội thánh Việt Nam thực hiện kế hoạch Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình, anh chị em hãy làm mới giao ước với Chúa cách cụ thể trong giao ước tình yêu hôn nhân, hãy đưa lối sống Phúc Âm vào trong các tương quan của gia đình anh chị em.

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm