Giới trẻ Bạch Liên, Quảng Nạp, Hải Nạp cầu nguyện Taizé tháng Tư.

In trang

Đến hẹn lại lên, mỗi tháng một lần giới trẻ ba giáo xứ Bạch Liên- Quảng Nạp- Hải Nạp cùng quy tụ cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé. Chủ đề cầu nguyện của tháng Tư này là "Cầu Nguyện Cho Việc Truyền Giáo".

Bấm vào đây để xem nội dung bản tin

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm