Thông báo danh sách tu sinh thi tuyển vào Tiểu Chủng Viện Phát Diệm 2014-2015

In trang

Năm học 2014-2015, Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm tiếp tục tuyển sinh khóa mới. Ban tu sinh giáo phận thông báo danh sách những tu sinh đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển vào tháng 8 năm 2014.

Năm học 2014-2015, Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm tiếp tục tuyển sinh khóa mới. Ban tu sinh giáo phận thông báo danh sách những tu sinh đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển vào tháng 8 năm 2014.

STT

HỌ TÊN, TÊN THÁNH

NĂM SINH

GIÁO XỨ

1

Giuse Vũ Ngọc

Ánh

10/5/1994

Hướng Đạo

2

Giuse Phạm Văn

Ân

14/9/1991

Văn Hải

3

Giuse Phạm Minh

Bảo

14/4/1995

Lãng Vân

4

Giuse Vũ Văn

Chinh

6/9/1991

Văn Hải

5

Phêrô Phạm Văn

Cương

25/1/1995

Tôn Đạo

6

Giuse Nguyễn Văn

Cường

10/4/1991

Văn Hải

7

Gioan Lê Hoàng

Dũng

28/12/1996

Tân Mỹ

8

Giuse Lê Văn

Dũng

25/2/1992

Văn Hải

9

Antôn Lê Văn

Dương

9/5/1995

Phúc Lai

10

Giuse Đoàn Văn

Dưỡng

08/2/1990

Hảo Nho

11

Phêrô Nguyễn Văn

Điền

6/8/1994

Tân Khẩn

12

Giuse Nguyễn Văn

Đoàn

16/11/1994

Thuần Hậu

13

Phêrô Đoàn Văn

Đông

11/10/1994

Hóa Lộc

14

Giuse Mai Xuân

Đồng

1/10/1995

P. Thượng

15

Giuse Lại Văn

Hải

1/4/1995

NamBiên

16

Giuse Đinh Công

Hảo

2/2/1992

Hoài Lai

17

Phêrô Trần Văn

Hân

12/11/1995

Văn Hải

18

Giuse Tạ Văn

Hiến

3/2/1989

Hảo Nho

19

Phaolô Nguyễn Văn

Hiển

30/12/1995

Văn Hải

20

Phêrô Trần Khải

Hoàn

5/7/1995

Mỹ Thủy

21

Phêrô Trần Văn

Hội

7/8/1991

Yên Vân

22

Giuse Phạm Ngọc

Huân

9/4/1989

Hải Nạp

23

Phaolô Bùi Thanh

Khiêm

20/4/1992

An Ngải

24

Giuse Phạm Văn

Lập

20/12/1982

Như Tân

25

Giuse Nguyễn Văn

Liệu

6/3/1995

Dưỡng Điềm

26

Giuse Phạm Văn

Linh

23/2/1992

Tôn Đạo

27

Antôn Nguyễn Văn

Loan

9/9/1990

Đồng Chưa

28

Phêrô Nguyễn Văn

Ly

12/2/1994

Dưỡng Điềm

29

Phêrô Trịnh văn

Mạnh

25/10/1993

Lãng Vân

30

Giuse Phạm Văn

Minh

2/6/1996

Hoàng Mai

31

Gioanb Nguyễn Văn

Nam

1/6/1995

Kim Trung

32

Phêrô Nguyễn Huy

Năng

7/6/1996

Trì Chính

33

Phêrô Trần Văn

Năng

1/1/1993

Quyết Bình

34

Giuse Mai Văn

Ngọc

13/3/1996

Yên Liêu

35

Phêrô Lại Minh Quang

Phú

29/3/1994

Phú Hậu

36

Phêrô Trần Thanh

Phúc

9/1/1996

Uy Tế

37

Gioan Trịnh Văn

Phúc

6/10/1996

Yên Liêu

38

Phêrô Nguyễn Ngọc

Quý

10/10/1993

Văn Hải

39

Giuse Nguyễn Văn

Sắc

13/2/1995

Đồng Đinh

40

Phaolô Bùi Thanh

Sơn

25/10/1989

An Ngải

41

Phêrô Trần Văn

Sơn

10/10/1991

Văn Hải

42

Giuse Đinh Văn

Thanh

7/2/1988

Tân Khẩn

43

Giuse Vũ Ngọc

Thanh

2/5/1993

Hướng Đạo

44

Giuse Phạm Văn

Thân

12/9/1992

Phúc Nhạc

45

Giuse Lương Quang

Thắng

12/10/1992

Quân Triêm

46

Phaolô Trần Văn

Thế

16/4/1996

Như Tân

47

Giuse Lê Văn

Thiện

24/1/1991

Lãng Vân

48

Phêrô Nguyễn Xuân

Thiện

22/8/1996

Hướng Đạo

49

Giuse Đỗ Văn

Thủy

12/10/1995

Như Tân

50

Phaolô Vũ Văn

Tình

6/7/1994

Yên Thổ

51

Giuse Hoàng Văn

Toàn

18/3/1988

Văn Hải

52

Giuse Trần Văn

Toản

18/5/1992

Tùng Thiện

53

Gioan Phan Văn

Trường

11/5/1995

Tân Khẩn

54

Fx Nguyễn Mạnh

Tuấn

23/4/1995

Phúc Nhạc

55

Phêrô Lại Văn

Tuyên

8/3/1995

Thuần Hậu

56

Giuse Lã Công

Văn

5/6/1995

Bạch Liên

Lưu ý:

1-     Tất cả những tu sinh có tên trong danh sách phải liên hệ lại với Ban tu sinh giáo phận để xác nhận việc dự thi hay không dự thi.

2-     Các tu sinh đang học đại học, cao đẳng và các trường khác sau Phổ thông trung học nhưng chưa có tên trong danh sách này nếu có đủ điều kiện và muốn về dự thi, xin liên lạc với Ban tu sinh giáo phận.

3-     Các tu sinh đang học lớp 12 sẽ được dự thi với điều kiện thi đỗ tốt nghiệp, đồng thời điểm tổng kết trung bình của ba năm phải đạt 5,5 trở lên đối với PTTH và 6 trở lên đối với Bổ Túc Văn Hóa và những tu sinh này sau khi thi tốt nghiệp phải ở trong nhà xứ hoặc môi trường giống như nhà xứ để có các cha hướng dẫn thêm.

4-     Những tu sinh không liên lạc lại với Ban Tu Sinh để xác nhận sẽ bị loại khỏi danh sách thi. Những tu sinh khi đã xác nhận về thi mà bỏ không thi sẽ tính một lần thi trượt.

5-     Thời hạn chấm dứt việc liên lạc xác nhận danh sách thi là ngày 15 tháng 6 năm 2014.

6-     Ngày thi dự kiến: 9 tháng 8 năm 2014. Các tu sinh sẽ về Tiểu Chủng Viện trước ngày thi một tuần để làm quen môi trường.


Địa chỉ liên lạc với Ban Tu Sinh.

- Email: tcvphatdiem@gmail.com

- Cha Phêrô Mai Văn Vọng (điện thoại: 0912988967)

- Cha Phaolô Nguyễn Xuân An (điện thoại: 0976633202)

- Cha Giuse Nguyễn Văn Lượng (điện thoại: 0915222474)


Ban Tu Sinh giáo phận Phát Diệm

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm