Thư mục vụ Giáng Sinh 2014

In trang

Chương trình mục vụ của năm 2015 sẽ là “Tân Phúc Âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”.

 

Nguồn: VP TGM

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm