Thư mời: Họp mặt "Ngày gia đình chủng viện"

In trang

Được phép của Đức Cha giáo phận, Chủng viện thánh Phaolô Phát Diệm tổ chức họp mặt "Ngày gia đình chủng viện"


 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm