Giáo Xứ Đồng Chưa – Khóa huấn luyện nghiêm tập TNTT

In trang

Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 7 năm 2015, Ban huấn luyện Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận Phát Diệm đã về huấn luyện nghiêm tập cho các thành phần: Huynh trưởng và Dự trưởng, thiếu nhi toàn giáo xứ

 

Hướng tới ngày thành lập xứ đoàn Tê-rê-xa – giáo xứ Đồng Chưa, dưới sự tổ chức của cha chính xứ Phê-rô Vũ Đại Đồng, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 7 năm 2015, Ban huấn luyện Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (PT.TNTT) Giáo phận Phát Diệm đã về huấn luyện nghiêm tập cho các thành phần: Huynh trưởng và Dự trưởng (Giáo lý viên), thiếu nhi toàn giáo xứ (từ lớp xưng tội trở lên) – 3 ngành cơ bản: Ấu (xưng tội), Thiếu (thêm sức), Nghĩa (sống đạo).

Mục đích của hai ngày huấn luyện:

-  Đoàn ngũ hóa thiếu nhi (đội, chi đoàn, ngành, xứ đoàn).

-  Nghiêm tập để giúp các em thiếu nhi đi vào nề nếp.

-  Giúp thiếu nhi hiểu và thực hành Tôn chỉ của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.

Với hai ngày huấn luyện, các đoàn sinh đã thu lượm được nhiều kiến thức và thực hành nhuần nhuyễn nghiêm tập trong phong trào TNTT. Từ nay, các em ý thức và cố gắng sống tôn chỉ: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm tông đồ một cách nhiệt thành và hăng say hơn. Có thể nói, đây là những bước tiến tuy chậm chạp nhưng báo hiệu một tương lai đầy tràn sức sống của thiếu nhi tại giáo xứ Đồng Chưa.

Kêt thúc khóa huấn luyện, cha trưởng Ban giáo lý Phao-lô Nguyễn Tất Ứng đã về dâng thánh lễ tạ ơn cùng với cha chính xứ  Phê-rô. Trong bài giảng, cha Phao-lô cũng nhấn mạnh đến bốn tôn chỉ của phong trào TNTT, ngài mời gọi các em cố gắng sống triệt để tinh thần của phong trào TNTT.

Hy vọng một ngày gần đây, xứ đoàn Tê-rê-xa – giáo xứ Đồng Chưa sẽ được thành lập và sánh vai cùng các xứ đoàn của PT.TNTT giáo phận Phát Diệm.

Xem thêm hình ảnh

CTV giáo xứ Đồng Chưa


 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm