Tiễn anh về nhà Cha

In trang

Vào lúc 15g00, ngày 26 tháng 11 năm 2015, anh em Chủng sinh Phát Diệm (đang học tập tại Phân khoa Thần học- Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội) đã hiệp dâng Thánh lễ để tiễn biệt người anh, người thầy Gioan B. Nguyễn Khang An

 

Khi biết tin thầy Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Khang An (thuộc Hội An-rê Phú Yên-  Phát Diệm) đã về Nhà Cha, sau hành trình 58 năm ơn gọi làm người, làm Ki-tô hữu, và làm thầy giảng tại dương thế, vào lúc 15g00, ngày 26 tháng 11 năm 2015, anh em Chủng sinh Phát Diệm (đang học tập tại Phân khoa Thần học- Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội) đã hiệp dâng Thánh lễ để tiễn biệt người anh, người thầy; với sự chủ tế của cha đặc trách sinh hoạt Lu-ca Phạm Quang Huy.

Đây là nghĩa cử nói lên tình huynh đệ: các em tưởng nhớ người anh đã âm thầm phục vụ giáo phận Phát Diệm trong tin yêu phó thác.

Xin Thiên Chúa đón nhận thầy vào nơi đầy Ánh sáng và Bình an của Đấng Phục Sinh!

Đại Chủng Vện Thánh Giu-se Hà Nội
(Phân khoa Thần Học)

Dưới đây là một số hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho thầy Gio-an Bao-ti-xi-ta:

 

Hy lễ tạ ơn: tiễn anh về Nhà Cha

Cha Lu-ca chia sẻ Lời Chúa, và mời gọi anh em Chủng sinh noi gương thầy Gio-an Bao-ti-xi-ta:
âm thầm phục vụ trong khiêm hạ.

Phút tưởng nhớ và cầu nguyện cho thầy Gio-an Bao-ti-xi-ta.ANH EM CHỦNG SINH PHÁT DIỆM

Thành kính phân ưu!

Peter Đức Nhuận

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm