Giáo xứ Phú Hậu hân hoan đón cha xứ

In trang

Hôm nay, ngày 05-10-2017, Cha Phanxicô Xavie Trần Duy Hưng được Đức Giám mục sai đến với cộng đoàn giáo xứ Phú Hậu, giáo hạt Tôn Đạo.

 


Đẹp thay những bước chân loan báo Tin Mừng,
Ôi đẹp thay bước chân của người được sai đi.

 

Hôm nay, ngày 05-10-2017, Cha Phanxicô Xavie Trần Duy Hưng được Đức Giám mục sai đến với cộng đoàn giáo xứ Phú Hậu, giáo hạt Tôn Đạo. Giáo xứ Phú Hậu được thành lập năm 1948, gồm 4 giáo họ nhưng chỉ có một ngôi nhà thờ giáo xứ, với 1200 giáo dân.

Lúc 9g30, Đức cha giáo phận đã chủ tế thánh lễ nhậm xứ của cha Phanxicô Xavie. Đồng tế và hiệp thông cầu nguyện với Đức Cha có cha Tổng đại diện, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ, chủng sinh, cộng đoàn giáo xứ Trì Chính và Phú Hậu.

Nghi thức nhậm chức bắt đầu với việc Đức Cha giới thiệu cha tân chính xứ với cộng đoàn. Cha Phanxicô xavie Trần Duy Hưng, chịu chức linh mục ngày 29-11-2005. Với 12 năm linh mục, ngài từng là cha chính xứ Yên Vân và Trì Chính.

Sau khi cha Phêrô Trần Văn Hòa - quản hạt Tôn Đạo - công bố thư bổ nhiệm, và phần tuyên xưng đức tin cùng tuyên thệ trung thành của cha tân chính xứ. Nghi thức diễn nghĩa với việc Đức giám mục trao dây Stola, dẫn cha tân chính xứ đến ghế chủ tọa, tòa giải tội, và trao chìa khóa nhà tạm.

Thánh lễ bắt đầu với phần phụng vụ lời Chúa. Đặc biệt, hôm nay, cha tân chính xứ là người công bố Tin Mừng cho cộng đoàn.

Trong bài giảng, Đức cha nói đến việc được sai đi trong lịch sử cứu độ và trong lịch sử của Hội Thánh. Chúa Cha sai Chúa Con, Chúa Con sai các tông đồ. Chính đức giám mục cũng là người được sai đi, và hôm nay cha tân chính xứ cũng là người được sai đi, sai đến với cộng đoàn giáo xứ Phú Hậu này, đến với những con chiên đã được “đánh dấu”. Hôm nay là một ngày đặc biệt với giáo xứ này, vì hôm nay có một vị mục tử riêng, một vị mục tử ở lại và ở cùng với cộng đoàn giáo xứ, vị mục tử biết từng con chiên của mình trong mối tương giao thân mật. Đức cha nhấn mạnh đến việc làm thế nào để cộng đoàn giáo xứ trở thành dấu chỉ hữu hình của Chúa, của Hội Thánh toàn cầu nơi địa phương này. Đó là mọi người đoàn kết yêu thương nhau trong Chúa Thánh Thần.

Sau bài giảng, cha tân chính xứ lặp lại lời hứa vâng phục. Sau đó thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Đáp lại tất cả những tâm tình của Đức Cha và cộng đoàn, cha tân chính xứ bày tỏ lòng tri ân Đức Cha, cha Tổng đại diện và quý cha đồng tế. Ngài cám ơn các vị tiền nhiệm đã phục vụ nơi giáo xứ này. Ngài cũng cám ơn cộng đoàn giáo xứ Trì Chính đã cầu nguyện và cộng tác với ngài trong suốt 7 năm qua với bao công việc tuy còn đang dang dở. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn giáo xứ Phú Hậu cùng với ngài để xây dựng cộng đoàn giáo xứ hiệp thông, thăng tiến.

Sau đó, ngài đến bắt tay quý chức trong Ban Chấp Hành giáo xứ để bày tỏ sự hiệp thông, quyết tâm chung sức xây dựng cộng đoàn.

Một trang sử đã được mở ra. Cầu chúc giáo xứ Phú Hậu với cha tân chính xứ sẽ trở thành dấu chỉ hữu hình của Giáo hội Chúa Kitô nơi địa phương này.

Xem thêm hình ảnh

BTT

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm