Video - Bài giảng Lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV

In trang

Chúng tôi kính chuyển đến quý độc giả bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng trong Lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV, tại Thanh Hóa.

 

Vui lòng nhán vào đây để tiêp tục

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm