Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

In trang

Này là Con Bà. Này là Mẹ con.

 

Tin Mừng (Ga 19, 25-27) 

Này là Con Bà. Này là Mẹ con.

 

Khi ấy, 
25 đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, 
cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clêôpas 
và Maria Mađalêna. 
26 Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, 
Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. 
27 Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. 
Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình.

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm