Tháng Bảy

In trang

Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh Ông Thánh Phêrô và kinh Ông Thánh Phaolô.


THÁNG BẢY DƯƠNG LỊCH

CẦU CHO GIÁO PHẬN

 

       “Giáo phận là một phần dân Chúa được trao phó cho một giám mục săn sóc, cùng với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ sự liên kết với chủ chăn mình và sự tập họp bởi chủ chăn trong Chúa Thánh Linh, nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, cộng đồng ấy lập thành Giáo Hội địa phương, trong đó Giáo Hội của Đức Kitô, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền thực sự hiện diện và tác động” (GLCG, số 369).

     Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh Ông Thánh Phêrô và kinh Ông Thánh Phaolô.  

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ:Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của các ngài được tình thân mật của Chúa và tình huynh đệ của anh em linh mục nâng đỡ và ủi an.

Ngày

Kính nhớ

Ý cầu nguyện

CN

Chúa Ba Ngôi

Mầu nhiệm Phục sinh

Giáo hội thánh thiện

T. Hai

Thiên thần bản mệnh

Thánh quan thầy

Các thánh Tử đạo Việt Nam

Tổ quốc

Công lý và hòa bình trên thế giới

T. Ba

Chúa Thánh Thần

Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

T. Tư

Thánh Giuse

Thanh thiếu niên và gia trưởng

T. Năm

Bí tích Thánh Thể

Linh mục và tu sĩ

Thiếu nhi

Loan báo Tin Mừng

T. Sáu

Cuộc khổ nạn của Chúa

Tội nhân

Bệnh nhân

Người nghèo và người đau khổ

T. Bảy

Đức Mẹ Maria

Thanh thiếu nữ và hiền mẫu


01/7  18    X       CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần I).Xứ Hướng Đạo và xứ Đồng Đinh chầu Mình Thánh. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43; (hay Mc 5,21-24.35b-43).

 

GIÁO HUẤN SỐ 29: HỘI THÁNH LÀ GIA ĐÌNH CỦA CÁC      GIA ĐÌNH

Hội thánh là gia đình của các gia đình, thường xuyên được làm phong phú bởi đời sống của tất cả các Hội thánh tại gia. Bởi thế, “nhờ Bí tích Hôn Phối, mỗi gia đình thực sự trở thành một thiện ích cho Hội thánh. Trong viễn ảnh này, việc xem xét mối tương quan giữa các gia đình và Hội thánh chắc chắn sẽ là một ơn ban quý giá cho Hội thánh ngày nay: Hội thánh là một phúc lành cho gia đình, và gia đình là một phúc lành cho Hội thánh. Việc gìn giữ hồng ân Bí tích của Chúa không chỉ liên hệ với gia đình riêng lẻ, nhưng còn đến chính cộng đoàn Kitô hữu” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 87).

02    19     X       Thứ Hai.Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

03    20     Đ       Thứ Ba. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục,     tử đạo. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29. 

04    21     X       Thứ Tư đầu tháng. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr). Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thày giảng, tử đạo. Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.

05    22     X       Thứ Năm đầu tháng. Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (Tr). Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

06    23     X       Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thánh Maria Gorétti, trinh nữ, tử đạo (Đ).Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.       Giỗ cha Phêrô Trần Lục (+1899).

07    24     X       Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Am 9,11-15; Mt 9,14-17. (Tiểu thử).

08    25     X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II).Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Mỹ Châu và họ Trung Hậu (thuộc xứ Thuần Hậu) chầu Mình Thánh. Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.

GIÁO HUẤN SỐ 30: KINH NGHIỆM YÊU THƯƠNG TRONG GIA   ĐÌNH LÀ SỨC MẠNH CHO ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH 

Kinh nghiệm yêu thương trong các gia đình là một sức mạnh thường xuyên cho đời sống của Hội thánh. “Cứu cánh kết hợp của hôn nhân là một lời kêu gọi không ngừng làm triển nở và đào sâu tình yêu này. Khi kết hợp với nhau trong tình yêu, đôi bạn cảm nghiệm vẻ đẹp của thiên chức làm cha làm mẹ; họ chia sẻ cho nhau những dự phóng và nhọc nhằn, những khát vọng và ưu tư; họ học chăm sóc và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu này, họ cử hành những thời khắc hạnh phúc của mình và nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn của lịch sử đời sống [...] Vẻ đẹp của sự trao hiến hỗ tương và vô cầu, niềm vui vì một sự sống được sinh ra và sự chăm sóc yêu thương của mọi thành viên trong gia đình - từ trẻ nhỏ cho đến người già - là một vài trong rất nhiều hoa trái làm cho việc đáp trả đối với ơn gọi gia đình trở nên độc đáo và không thể thay thế được”, cho Hội thánh cũng như cho toàn xã hội (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 88).

09    26     X       Thứ Hai. Thánh Âutinh Giao Rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ). Hs 2,16.17b-18.21-22;      Mt 9,18-26.

10    27     X       Thứ Ba. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thày giảng; thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, giáo dân, tử đạo. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.        Giỗ cha Mátthêu Đặng Đức Hậu (+1967).  

11    28     Tr      Thứ Tư. Thánh Biển-Đức, viện phụ.Lễ nhớ. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7. Giỗ Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (+1949).

12    29     X       Thứ Năm. Thánh Inhaxiô Đengađô Y, giám mục; thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân; thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục, tử đạo. Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15. Giỗ cha Gioan B. Hoàng Quang Tự (+1958).   

13  01/6    X       Thứ Sáu. Thánh Henricô, linh mục (Tr).          Hs 14,2-10; Mt 10,16-23. Giỗ cha Phêrô M. Vũ Kim Điện (+1985).  

14    02     X       Thứ Bảy. Thánh Camilô Lenli, linh mục (Tr).   Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

15    03     X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III).Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục; thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, giáo dân, tử đạo. Xứ La Vân chầu Mình Thánh. Am 7,12-15; Ep 1,3-14; (hay Ep 1,3-10); Mc 6,7-13. (Không cử hành lễ thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

GIÁO HUẤN SỐ 31: TÌNH YÊU LÀ YẾU TỐ CĂN BẢN CỦA  HÔN NHÂN

Tất cả những gì đã nói cho tới đây vẫn chưa đủ để diễn tả Tin Mừng về hôn nhân và gia đình, nếu chúng ta không dừng lại để đặc biệt nói về tình yêu. Bởi vì chúng ta không thể khuyến khích một cuộc hành trình và tự hiến cho nhau nếu không khích lệ sự lớn lên, sự củng cố và đào sâu tình yêu hôn nhân và gia đình. Thật vậy, ơn sủng của Bí tích Hôn Phối được nhắm trước hết là “để làm cho tình yêu của đôi bạn nên trọn hảo”. Trong trường hợp này chúng ta cũng có thể nói rằng “giả như tôi có tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có tình yêu, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có tình yêu, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13,2-3). Tuy nhiên, nếu từ “tình yêu” rất hay được dùng thì nó cũng rất hay bị lạm dụng(Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 89).

16    04     X       Thứ Hai.Đức Mẹ núi Cátminh (Tr).Is 1,10-17;  Mt 10,34-11,1 (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

17    05     X       Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

18    06     X       Thứ Tư. Thánh Đaminh Đinh Đạt, giáo dân,    tử đạo.  Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

19    07     X       Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

20    08     X       Thứ Sáu. Thánh Apôlinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Giuse An, giám mục. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

21    09     X       Thứ Bảy. Thánh Lôrenxô Bơrinđixi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.                                                                     

22    10     X       CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần IV).Xứ Tín Thuận chầu Mình Thánh. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34. (Không cử hành lễ thánh nữ Maria Mađalêna.)

 

GIÁO HUẤN SỐ 32:TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

  Trong bài ca đức mến của Thánh Phaolô, chúng ta gặp thấy một số nét của tình yêu đích thực:

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu,
Không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,
Không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,
Không nóng giận, không nuôi hận thù,
Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.
Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”. (1Cr 13,4-7).

Tình yêu được sống và được vun trồng trong cuộc sống mà hằng ngày đôi vợ chồng và con cái họ cùng chia sẻ. Do đó, dừng lại để xác định ý nghĩa của các diễn ngữ của bản văn này, để rồi thử áp dụng vào cuộc sống cụ thể của mỗi gia đình, là điều đáng quý  (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 90).

23   11     X       Thứ Hai. Thánh Bighítta, nữ tu.Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42. (Đại thử).

24    12     X       Thứ Ba. Thánh Sarbêliô Máclúp, linh mục (Tr). Thánh Giuse Phécnăngđê Hiền, linh mục,      tử đạo. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

25    13     Đ       Thứ Tư. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26    14     Tr      Thứ Năm. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Chân Phước Anrê Phú Yên, thày giảng, tử đạo, bổn mạng giáo lý viên. Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17; (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15;Mt 13,16-17).

27    15     X       Thứ Sáu. Thánh Giuse Xuyên, giám mục, tử đạo. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23. Giỗ cha Luca Trần Hùng Sỹ (+2005).

28    16     X       Thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

29    17    X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần I). Xứ Trung Đồng chầu Mình Thánh. 2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15. (Không cử hành lễ Thánh nữ Mácta).

GIÁO HUẤN SỐ 33: TÌNH YÊU THƯƠNG THÌ NHẪN NHỤC 

Nhẫn nhục không có nghĩa là cho phép mình thường xuyên bị xử tệ, hoặc dung túng cho những bạo hành trên thân xác, hay cho phép người khác đối xử với mình như một đồ vật. Vấn đề xảy ra là khi chúng ta đòi các mối tương quan phải êm ả hay người ta phải hoàn hảo, hoặc khi chúng ta đặt mình ở trung tâm và mong đợi duy nhất một điều là mọi sự làm chúng ta mất kiên nhẫn, mọi sự làm chúng ta phản ứng cách hung hăng. Nếu chúng ta không vun xới thái độ nhẫn nhục, chúng ta sẽ luôn luôn phải hối tiếc vì cư xử giận dữ, và rốt cuộc chúng ta sẽ không thể sống chung với nhau, chống lại xã hội, chúng ta không có khả năng làm chủ được các xung năng của mình, và gia đình sẽ biến thành bãi chiến trường. Vì thế lời Chúa khuyên chúng ta: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác” (Ep 4,31). Đức nhẫn nhục được tăng thêm khi tôi nhìn nhận người khác cũng có quyền sống trên trái đất này cùng với tôi, như sự thực là thế. Việc họ có ngáng trở tôi, làm xáo trộn các kế hoạch của tôi, hay họ làm tôi bực mình do lối sống của họ hay bởi cách suy nghĩ của họ, hoặc trong mọi sự không theo cách mà tôi vẫn mong đợi, là điều không quan trọng. Tình yêu luôn luôn bao hàm một ý thức thương cảm sâu xa dẫn tới việc chấp nhận người khác như một phần của thế giới này, ngay cả khi người ấy hành động khác với kỳ vọng của tôi (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 92).

30    18     X       Thứ Hai.Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr13,1-11; Mt 13,31-35. 

31        19        Tr         Thứ Ba. Thánh Inhaxiô Loyôla, linh mục.    Lễ nhớ. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục; thánh Emmanuen Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43. Giỗ cha Phaolô Đức (+1960). 

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm