Thư Mục Vụ Mùa Giáng Sinh, 2018

In trang

Trong Thư Mục vụ này, tôi xin trình bày với anh chị em chương trình mục vụ của giáo phận trong thời gian sắp tới.

 
Nguồn: VPTGM

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm