Hoàn cảnh éo le của gia đình bổn đạo mới

In trang

Chúng tôi kính chuyển đến quý độc giả bài viết về một gia đình gặp khó khăn để quý vị có thêm một địa chỉ thăm viếng, giúp đỡ trong Mùa Chay.

Vui lòng nhấn vào đây để tiếp tục

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm