18h:23 (GMT+7) - Thứ năm, 21/10/2021 Theo dõi MXH:

"Người này là ai mà cả gió và biển cũng tuân lệnh Người" (Mc 4, 35-41)

Album cùng về Phát Diệm

13h:41 (GMT+7) - Thứ ba, 7/01/2020

Album "Cùng Về Phát Diệm" là những bài viết về tinh thần "Hiệp Thông và Phục Vụ", và các bài hát về Giáo Phận Phát Diệm, được sáng tác bởi các nhạc sĩ: P. Kim, Thế Thông, Đỗ Tri Thức, Linh Mục Nguyễn Duy, Linh Mục Trăng Thập Tự, Linh Mục Kim Long và Giám Mục Giuse Nguyễn Năng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm