23h:21 (GMT+7) - Thứ năm, 18/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Các ban

HỘI ĐỒNG LINH MỤC VÀ CÁC BAN NGÀNH

            Trong dịp tĩnh tâm thường niên, 24-29/10/2022 tại Tòa Giám mục Phát Diệm, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông tòa Phát Diệm, đã bổ nhiệm quý cha vào Hội đồng Linh mục, Ban Tư vấn, Trưởng các ban ngành, và Linh hướng các đoàn thể trong giáo phận Phát Diệm.

A. HỘI ĐỒNG LINH MỤC GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

(Nhiệm kỳ 2022-2025)

           Căn cứ theo Giáo luật (điều 495-502), Hội Đồng Linh mục giáo phận Phát Diệm được thiết lập để đại diện Linh mục đoàn Giáo phận, dựa trên nguyên lý hiệp thông trong thừa tác vụ linh mục. Đó là cơ chế cần thiết thể hiện tình huynh đệ và liên đới giữa các linh mục; đồng thời, trong tư cách là nghị viện tư vấn của Đức Giám mục, Hội Đồng linh mục cùng chia sẻ trách nhiệm mục tử với Đức Giám mục vì thiện ích cho cộng đoàn Dân Chúa.

1/ Thành viên theo chức vụ:

 1. Cha Antôn Phan Văn Tự: Đại diện Giám quản.
 2. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện: Phó Đại diện Giám quản; Chưởng Ấn.
 3. Cha Luca Phạm Văn Huy: Đại diện Tư pháp.
 4. Cha Phêrô Mai Văn Vọng: Giám đốc Tiểu Chủng viện Phát Diệm.

2/ Thành viên: các quản hạt được đề cử và Giám mục bổ nhiệm

 1. Cha Phêrô Trần Văn Hoà: Quản hạt Phát Diệm.
 2. Cha Phêrô Trần Quang Đức: Quản hạt Bạch Liên.
 3. Cha Giuse Vũ Ánh Hồng: Quản hạt Cách Tâm.
 4. Cha Tôma Aquinô Nguyễn Bá Khuê: Quản hạt Đồng Chưa.
 5. Cha Luca Phạm Văn Huy: Quản hạt Ninh Bình.
 6. Cha Phêrô Trịnh Ngọc Do: Quản hạt Phúc Nhạc.
 7. Cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc: Quản hạt Tôn Đạo.
 8. Cha Giuse Trần Văn Khoa: Quản hạt Văn Hải.
 9. Cha Gioan Baotixita Đỗ Văn Đoan: Quản hạt Vô Hốt.

*Ghi chú nhiệm kỳ: có 7 quản hạt cũ, đã được bổ nhiệm đến năm 2025; nên 2 quản hạt mới (hạt Ninh Bình và Vô Hốt), được bổ nhiệm 3 năm, để năm 2025 sẽ đồng loạt bầu lại Quản hạt.

3/ Thành viên theo tuổi và đại diện dòng tu đã được bầu chọn

 1. Cha Antôn Đoàn Minh Hải.
 2. Cha Antôn Trần Ngọc Bách.
 3. Cha Phaolô Nguyễn Xuân An.
 4. Cha Phaolô Nguyễn Văn Sang.
 5. Cha Tôma Phạm Văn Triển.
 6. Cha Phêrô Trần Văn Tịnh.
 7. Cha Gioan Baotixita Dương Hoài Đức, SDB.

B. BAN TƯ VẤN

(Nhiệm kỳ 2022-2025)

           Theo Giáo luật điều 502, Ban Tư vấn được chọn từ Hội đồng linh mục:

 1. Cha Antôn Phan Văn Tự: Đại diện Giám quản;
 2. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện: Phó Đại diện Giám quản; Chưởng Ấn.
 3. Cha Luca Phạm Văn Huy: Đại diện Tư pháp;
 4. Cha Phêrô Mai Văn Vọng: Giám đốc Tiểu Chủng viện;
 5. Cha Phêrô Trần Văn Hoà: Quản hạt Phát Diệm;
 6. Cha Giuse Trần Văn Khoa: Quản hạt Văn Hải;
 7. Cha Giuse Vũ Ánh Hồng: Quản hạt Cách Tâm.

 

C. CÁC TRƯỞNG BAN MỤC VỤ

                     (Nhiệm kỳ 2022-2027)

 1. Giáo lý: Cha Phaolô Nguyễn Tất Ứng.
 2. Phụng tự-Nghệ thuật thánh : Cha Vinhsơn Lê Văn Minh.
 3. Thánh nhạc: Cha Phêrô Trần Văn Tịnh.
 4. Chủng sinh: Cha Phêrô Mai Văn Vọng.
 5. Tu sĩ: Cha Gioan Baotixita Dương Hoài Đức.
 6. Giáo dân: Cha Cha Giuse Vũ Ánh Hồng.
 7. Giới trẻ: Cha Gioan Nguyễn Văn Nghĩa.
 8. Gia đình: Cha Phaolô Nguyễn Văn Định.
 9. Loan báo Tin Mừng: Cha Gioan Baotixita Đỗ Văn Đoan.
 10. Bác ái xã hội Caritas: Cha Gioan Đỗ Văn Khoa.
 11. Văn hoá: Cha Phêrô Nguyễn Hồng Phúc.
 12. Di dân : Cha Giuse Lê Văn Hưởng.
 13. Công lý hoà bình: Cha Phêrô Trần Mạnh Thiêm.
 14. Truyền thông : Cha Giuse Trần Văn Đỉnh.

*Ghi chú: Các trưởng ban Mục vụ sẽ chọn các phó ban và các thành viên và thông báo sau.

 

D. LINH HƯỚNG CÁC ĐOÀN THỂ

(Nhiệm kỳ 2022-2027)

 1. Giáo chức Công giáo: Cha Phêrô Nguyễn Quang Vinh.
 2. Y bác sĩ Công giáo: Cha Phaolô Nguyễn Xuân An.
 3. Doanh nhân Công giáo: Cha Giuse Trần Văn Khoa.
 4. Legio Mariae : Cha Phaolô Phạm Công Trình.
 5. Sinh viên Công giáo : Cha Gioan Baotixita Dương Hoài Đức.
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm