23h:37 (GMT+7) - Thứ năm, 29/09/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Các ban

TỔ CHỨC VÀ CÁC BAN TRONG GIÁO PHẬN 

STT TỔ CHỨC VÀ CÁC BAN  LINH MỤC PHỤ TRÁCH
1  Đại diện Giám quản  Antôn Phan Văn Tự
2  Phó Đại diện Giám quản  Phêrô Nguyễn Văn Hiện
3  Đại diện Tư pháp  Luca Phạm Văn Huy
4  Chưởng ấn   Phêrô Nguyễn Văn Hiện
5  Chánh Văn Phòng  Têphanô Phạm Văn Thịnh
6  Ban Giáo lý đức tin  Phao lô Nguyễn Tất Ứng
7  Ban Loan báo Tin Mừng  Gioan B. Đỗ Văn Đoan
8  Ban Chủng sinh -tu sinh  Phêrô Mai Văn Vọng
9  Ban Tu sĩ  Gioan B. Dương Hoài Đức
10  Ban Mục vụ di dân  Giuse Lê Văn Hưởng
11  Ban Phụng tự-Nghệ thuật thánh  Giuse Vũ Ánh Hồng
12  Ban Thánh Nhạc  Phaolô Nguyễn Văn Định
13  Ban Công lý và Hòa Bình  Giuse Trần Văn Khoa
14  Ban Giáo dân  Antôn Đoàn Minh Hải
15  Ban Mục vụ Giới Trẻ  Phêrô Trịnh Ngọc Do
16  Ban Mục vụ gia đình  Phêrô Trần Quang Đức
17`  Ban Bác ái - Xã hội  Gioan B.  Đỗ Văn Khoa
18  Ban Văn hóa  Phêrô Nguyễn Quang Phúc
19  Ban Truyền thông   Phêrô Nguyễn Văn Hiện

 

Vp. TGM Phát Diệm

Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm