13h:29 (GMT+7) - Thứ bẩy, 18/01/2020 Theo dõi MXH:
Trang web đang được cập nhật. Kính chúc quý vị Năm mới An khang - Hạnh phúc !

Các Đức giám mục tiền nhiệm

Đức Giám mục Đức Giám mục Đức Giám mục Gioan B. Đức Giám mục Gioan Đức Giám mục Tađêô
ALEXANDRE DE MARCOU THÀNH LUIS DE COUMAN HÀNH NGUYỄN BÁ TÒNG PHAN ĐÌNH PHÙNG LÊ HỮU TỪ
Đức Giám mục Phaolô Đức Giám mục Giuse Đức Giám mục Giuse Đức Giám mục Giuse Đức Giám mục Giuse
BÙI CHU TẠO LÊ QUÝ THANH NGUYỄN THIỆN KHUYẾN NGUYỄN VĂN YẾN NGUYỄN CHÍ LINH
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm