15h:34 (GMT+7) - Thứ năm, 27/02/2020 Theo dõi MXH:

“Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.” (2Cr 5,20)

Các giáo hạt

CÁC GIÁO HẠT VÀ QUYỀN TRƯỞNG HẠT

STT GIÁO HẠT LINH MỤC QUYỀN HẠT TRƯỞNG
 Bạch Liên  Phêrô Trần Quang Đức
 Cách Tâm  Giuse Vũ Ánh Hồng
 Đồng Chưa  Antôn Nguyễn Đức Điều
 Ninh Bình  Antôn Đoàn Minh Hải
 Phát Diệm  Phêrô Trần Văn Hòa
 Phúc Nhạc  Phêrô Trịnh Ngọc Do
 Tôn Đạo  Phêrô Nguyễn Quang Phúc
 Văn Hải  Giuse Trần Văn Khoa
 Vô Hốt  Gioan B. Nguyễn Công Tráng

 

Vp. TGM Phát Diêm

Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm