14h:41 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Phim tài liệu dự thi mã số 15: Tân Mỹ-Một vẻ đẹp trong đời sống đức tin
Phim tài liệu dự thi mã số 15: Tân Mỹ-Một
Phim tài liệu dự thi ms 15: Tân Mỹ-Một vẻ đẹp trong đời sống đức tin
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi ms 14: Giáo xứ Áng Sơn-100 năm hồng ân Đức tin
Phim tài liệu dự thi ms 14: Giáo xứ Áng
Phim tài liệu dự thi ms 14: Giáo xứ Áng Sơn-100 năm hồng ân Đức tin
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 13: Dòng chảy Đức tin nơi miền cồn cát-Cồn Thoi "giáo xứ quê tôi"
Phim tài liệu dự thi mã số 13: Dòng chảy
Phim tài liệu dự thi ms 13: Dòng chảy Đức tin nơi miền cồn cát-Cồn Thoi "giáo xứ quê tôi"
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 12: Hải Nạp-giáo xứ quê tôi
Phim tài liệu dự thi mã số 12: Hải Nạp-giáo
Phim tài liệu dự thi mã số 12: Hải Nạp-giáo xứ quê tôi
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 11: Giáo xứ Khiết Kỷ-Những dấu son lịch sử
Phim tài liệu dự thi mã số 11: Giáo xứ
Phim tài liệu dự thi ms 11: Giáo xứ Khiết Kỷ-Những dấu son lịch sử
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 10: Giáo xứ La Vân-Hành trình củng cố, giữ gìn và phát triển Đức tin
Phim tài liệu dự thi mã số 10: Giáo xứ
Phim tài liệu dự thi, ms 10: Giáo xứ La Vân-Hành trình củng cố, giữ gìn và phát triển Đức tin
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 09: Dòng chảy Đức tin-Giáo xứ Ngọc Cao
Phim tài liệu dự thi mã số 09: Dòng chảy
Phim tài liệu: Dòng chảy Đức tin-Giáo xứ Ngọc Cao-Ms 009
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 08: Lãng Vân giáo xứ quê tôi-Để hạt giống đức tin lớn lên
Phim tài liệu dự thi mã số 08: Lãng Vân
Phim tài liệu: Lãng Vân giáo xứ quê tôi-Để hạt giống đức tin lớn lên
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm