15h:32 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Phim tài liệu dự thi mã số 07: Hòa Lạc quê tôi
Phim tài liệu dự thi mã số 07: Hòa Lạc
Giới thiệu phim tài liệu: Hòa Lạc quê tôi- ms 007
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 06: Giáo xứ Nam Biên
Phim tài liệu dự thi mã số 06: Giáo xứ
Phim dự thi "Giáo xứ quê tôi" mã số 006: Giáo xứ Nam Biên
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 05: Bình Minh Trên Giáo xứ Uy Đức
Phim tài liệu dự thi mã số 05: Bình Minh
Phim dự thi "Giáo xứ quê tôi" mã số 005: Bình Minh Trên Giáo xứ Uy Đức
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 04: Đồng Chưa giáo xứ quê tôi
Phim tài liệu dự thi mã số 04: Đồng Chưa
Phim dự thi "Giáo xứ Quê tôi"-mã số 004: Đồng Chưa giáo xứ quê tôi
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 03: Lược sử giáo xứ Cách Tâm
Phim tài liệu dự thi mã số 03: Lược sử
Phim dự thi "Giáo xứ Quê tôi"-mã số 003: Lược sử giáo xứ Cách Tâm
Chi tiết >>
Phim tài liệu dự thi mã số 02: Giới thiệu phim tài liệu giáo xứ Bình Hòa
Phim tài liệu dự thi mã số 02: Giới thiệu
Cuộc thi Phim tài liệu "Giáo xứ Quê tôi" Mã số 002: Giới thiệu phim tài liệu giáo xứ Bình Hòa. Cuộc thi kéo dài tới ngày 01 tháng 05 năm 2021.
Chi tiết >>
Phóng sự đặc biệt: Phỏng vấn Đức TGM Giuse Nguyễn Năng về cuộc thi Phim tài liệu "Giáo xứ quê tôi"
Phóng sự đặc biệt: Phỏng vấn Đức TGM Giuse Nguyễn
PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT: PHỎNG VẤN ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG về cuộc thi Phim Tài liệu "Giáo xứ Quê tôi" Công chiếu lúc 19:45, tối nay, 09.07.2020
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm