Trong bầu khí của Năm Thánh mừng kỉ niệm 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá (1670 - 2020), Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã tổ chức Khóa thường huấn về Linh đạo của Đấng sáng lập với 2 đợt dành cho toàn thể các chị em khấn trọn và lớp học viện, từ ngày 2 - 4/1 và 7 - 9/1/2020.