6h:44 (GMT+7) - Thứ bẩy, 20/08/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

TIN - BÀI MỚI
Thứ Bảy tuần XX Thường Niên (Video)- Họ nói mà không làm Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Bình Hải: Huấn luyện đoàn sinh và nghi thức thăng cấp Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa Giáo xứ Uy Đức-29 em lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần Cup hiệp hành bảng B: Fc Clergy Phát Diệm dừng bước vs Fc Clergy Vinh đi tiếp Cáo phó: Linh mục Giuse Trần Đức Dậu-nguyên quán giáo họ Thái Hoà, giáo xứ Hoà Lạc Hội ĐHCG Phát Diệm tại Hà Nội mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Hồn xác lên Trời Giáo xứ Mỹ Châu: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức Trực tiếp Cup Hiệp Hành: Fc Clergy Phát Diệm vs Fc Clergy Vinh 16:00 17.08.22 Giáo xứ Thiện Dưỡng: Hồng ân Chúa Thánh Thần đến trên làng nghề đá Gặp mặt Giới trẻ giáo hạt Vô Hốt 2022: Giới trẻ sống trọn niềm tin Hội đồng Giám mục Việt Nam: Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng Hội đồng Giám mục Cấp giáo phận Giáo xứ Tân Khẩn: 173 em lãnh nhận Chúa Thánh Thần Giáo họ Phát Tân-giáo xứ Phát Vinh: Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ mới Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Các Chúa nhật Thường niên (cập nhật) Sinh nhiều hoa trái từ những điểm yếu Giới thiệu Thần Khúc của Đại Thi hào Dante Alighieri-+TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Thông báo về lễ Phong chức Linh mục 2022

YOUTUBE TRUYỀN THÔNG PHÁT DIỆM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm