14h:47 (GMT+7) - Thứ năm, 1/10/2020 Theo dõi MXH:

"Nó hối hận và đi làm"... (Mt 21,28-32)

Áp dụng đặc ân thánh Phaolô

12h:43 (GMT+7) - Thứ ba, 7/01/2020

ÁP DỤNG ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ

1. ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ LÀ GÌ ?

 

Ðặc ân Thánh Phaolô là đặc ân Giáo Hội căn cứ vào đoạn Thánh Kinh trong thư gửi tín hữu Corintô sau đây:

"Còn với những kẻ khác thì tôi nói - chính tôi, chứ không phải Chúa - nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng rẫy vợ. Người nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại thì được thánh hóa nhờ chồng [...] Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia, thì cứ bỏ; trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau" (1Cor.7,12-15).

Ðặc ân này tháo gỡ những hôn phối đã cử hành giữa hai người chưa rửa tội bao giờ (dù rửa tội trong Giáo Hội Kitô Giáo khác) mà bây giờ một người trở lại đạo Công Giáo.

Giáo Luật điều 1143 qui định rằng:

#1. "Hôn nhân giữa hai người không chịu phép Rửa Tội, được tháo gỡ nhờ đặc ân Thánh Phaolô vì lợi ích đức tin của người đã được Rửa Tội, do chính sự kiện là người ấy tái hôn, miễn là người không Rửa Tội đã đoạn tuyệt (chia tay) với người ấy."

#2. "Hiểu là đoạn tuyệt khi người không rửa tội không muốn chung sống với người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, hay không muốn chung sống thuận hoà mà không xúc phạm đến Ðấng Tạo Hoá; đừng kể khi nào người đã được rửa tội, sau khi lãnh nhận Bí Tích đã gây ra cho bên kia một duyên cớ chính đáng để đoạn tuyệt" (GL 1143).

Sự tháo gỡ cần phải hội đủ các điều kiện sau đây:

  • Người Tân Tòng phải được rửa tội trước khi kết hôn lần thứ hai.
  • Người vợ hay chồng ngoại đạo là người tự ý bỏ ra đi, hay ít ra là vì không thể sống thuận hòa được nên người Tân Tòng (đã rửa tội) bắt buộc phải ra đi.
  • Không được áp dụng đặc ân Thánh Phaolô khi: Người lương sau khi Rửa Tội đã gây ra cớ chia tay cho người lương kia.
  • Không được áp dụng đặc ân Thánh Phaolô khi: người lương khi quen biết người bên công giáo đã gây ra cớ chia tay cho người lương kia, cho dù vào lúc chưa được Rửa Tội.

2. KHI NÀO ĐẶC ÂN THÁNH PHAO LÔ ĐƯỢC ÁP DỤNG?

- Những trường hợp sau đây có thể áp dụng đặc ân Thánh Phaolô:

a)  Một người Công Giáo muốn kết hôn với một người Tân Tòng Công Giáo, nhưng người Tân Tòng này trước kia đã kết hôn với một người chưa rửa tội bao giờ và hiện nay họ không còn sống chung với nhau nữa.

b)  Một người Công Giáo muốn kết hôn với một người Tân Tòng (rửa tội vào một Giáo Hội Kitô Giáo không phải là Công Giáo), người Tân Tòng này trước kia đã kết hôn với một người chưa rửa tội bao giờ và hiện nay họ không còn sống chung với nhau nữa.

c)  Một người tân tòng Công Giáo, trước kia đã lập gia đình với một người chưa rửa tội bao giờ, nhưng hiện nay không còn sống chung nữa, muốn kết hôn với một người Công Giáo.

d)  Một người Tân Tòng Công Giáo, trước kia đã lập gia đình với một người chưa rửa tội bao giờ, nhưng hiện nay không còn sống chung nữa, muốn kết hôn với một người không phải là Công Giáo. Bình thường, người Tân Tòng Công Giáo có quyền tái hôn với một người công giáo. Tuy nhiên, khi có lý do quan trọng, Bản Quyền sở tại có thể ban cho người đã được rửa tội và hưởng đặc ân Phaolô, được phép kết hôn với một người ngoài công giáo, dù đã được rửa tội hay không, nhưng phải giữ những điều luật định về hôn phối hỗn hợp.

3. CHẤT VẤN

- Để người được Rửa Tội tái hôn với người công giáo thành sự theo đặc ân Thánh Phaolô, luôn luôn phải chất vấn người không chịu phép Rửa Tội ít nhất bằng hai câu hỏi sau (tức là chất vấn người vợ/chồng cũ của người tân tòng): 1/ người này có muốn được Rửa Tội hay không,  2/ Ít là người này có muốn sống chung hoà thuận với người đã được Rửa Tội mà xúc phạm đến Đấng Tạo Hoá hay không (đ. 1144 #1).

- Nếu bỏ qua chất vấn mà không xin miễn chuẩn, hôn nhân cử hành vô hiệu, cho dù có giấy ly dị dân sự chứng minh rằng hai người lương đã chia tay. Nếu đã tìm mọi cách mà không thể chất vấn được người không Rửa Tội, cha xứ là người làm đơn xin miễn chuẩn chất vấn với Bản Quyền Địa Phương.

4. TOÀ ÁN NÀO ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐẶC ÂN THÁNH PHAO LÔ?

Đặc ân Thánh Phaolo được áp dụng theo những nguyên tắc luật định (x. đ. 1143-1147), không đòi phải xin phép Đấng Bản Quyền địa phương, trừ khi luật địa phương có quy định khác. Tại giáo phận Phát Diệm, Đức Giám Mục ban năng quyền cho các cha chính xứ thực hiện chất vấn này và áp dụng theo những nguyên tắc luật định.

Tất cả các bằng chứng về việc người vợ hay chồng không rửa tội không muốn sống thuận hòa, hay bỏ ra đi phải được các cha xứ minh xác.

Khi áp dụng đặc ân Thánh Phaolô luật qui định rằng hôn phối trước tự động được tháo gỡ khi đương sự thực hiện hôn phối lần thứ hai sau đó (xem GL 1143-1147).

5. LƯU Ý VỀ VIỆC HỌC GIÁO LÝ CỦA NGƯỜI TÂN TÒNG

- Đặc ân Thánh Phaolô được ban cho người thành tâm theo đạo và có đức tin. Vì vậy thời gian huấn luyện dự tòng phải được thực hiện đầy đủ (6 tháng), không được rút ngắn xuống vài tuần lễ, hoặc theo sự nhận xét khôn ngoan của cha xứ, thấy rõ là đương sự không thành tâm theo đạo thì không ban phép Rửa Tội và Hôn Phối cho họ.

- Một cách đặc biệt cần lưu ý, vì có quá nhiều khó khăn trong việc chất vấn người phối ngẫu không chịu phép Rửa Tội trước kia, nên quý cha xứ không nên nhận hồ sơ xin đặc ân Thánh Phaolo cho người ngoại quốc.

  • Các giấy tờ và thủ tục cần thiết phải có:
  1. Đơn xin gia nhập đạo công giáo của người đã ly dị và muốn tái hôn với người công giáo.
  2. Học giáo lý Tân Tòng và Hôn nhân trong 6 tháng.
  3. Hoặc phải có giấy chứng nhận rửa tội, thêm sức (nếu đã học giáo lý ở nơi khác), giấy ly hôn dân sự.
  4. Nếu không chất vấn được người vợ/chồng bên lương cũ, phải làm đơn xin miễn chuẩn chất vấn.
Lm. Luca Phạm Văn Huy
12h:43 (GMT+7) - Thứ ba, 7/01/2020   |   Lượt xem: 1,556
CÁC TIN KHÁC
Đồng hành với gia đình đang gặp khó khăn do hôn nhân khác đạo
Đồng hành với gia đình đang gặp khó khăn do hôn nhân khác đạo
Đây là một trở ngại liên quan đến một cuộc hôn nhân được cử hành giữa một người được rửa tội trong Giáo hội Công giáo hoặc được đón nhận trong Giáo hội (và không bị tách rời do một hành vi chính thức) và một người khác không được rửa tội.
Chi tiết >>
Xây dựng chương trình giáo lý hôn nhân theo tinh thần của Tông huấn Amoris Laetitia
Xây dựng chương trình giáo lý hôn nhân theo tinh thần của Tông huấn Amoris Laetitia
Nhìn chung, chúng ta thấy nội dung chuẩn bị gần cho các đôi bạn bước vào đời sống hôn nhân không có gì mới, so với nội dung của giáo lý hôn nhân trong các giáo xứ hiện nay, mới chăng là ở cách trình bày nội dung trên. Theo Tông huấn, giáo lý viên phải trình bày thế nào để hôn nhân trở thành hấp dẫn và đáng khao khát hơn và để các bạn trẻ nếm hưởng được niềm vui và vẻ đẹp của tình yêu trong hôn nhân và gia đình, nhờ đó nhiệt tâm và quảng đại dấn thân vào đời sống này.
Chi tiết >>
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch?
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch?
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?
Chi tiết >>
Giải đáp thắc mắc hôn nhân- JB. Lê Ngọc Dũng
Giải đáp thắc mắc hôn nhân- JB. Lê Ngọc Dũng
Những thắc mắc thực tế trong hôn nhân Công giáo
Chi tiết >>
Hướng dẫn mục vụ hôn phối
Hướng dẫn mục vụ hôn phối
Nhiều điều khoản của Bộ Giáo luật hiện hành 1983 giao cho Hội Đồng Giám mục nhiệm vụ đề ra những quy tắc tổ chức nhân sự và những hướng dẫn mục vụ thực hành tại các giáo phận thuộc thẩm quyền. Xin nêu ra một vài đề mục cụ thể sau đây:
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm