8h:38 (GMT+7) - Thứ năm, 18/04/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Chầu Thánh Thể tháng 07: Thánh Thể- Bánh ban sự sống

20h:15 (GMT+7) - Thứ bẩy, 4/07/2020

CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 07 NĂM 2020

CHỦ ĐỀ: THÁNH THỂ BÁNH BAN SỰ SỐNG

I-Khai mạc; 1- Hát kinh Chúa Thánh Thần; 2- Đặt Mình Thánh ( Ca đoàn Hát bài về Thánh Thể)

  1. Dẫn vào giờ chầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ này thiếu nhi chúng con đang ngồi dưới chân Chúa như cô Maria ngày xưa để lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng con nơi bí tích Thánh Thể: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thiếu nhi chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa.

Trước Thánh Thể Chúa, xin cho mỗi thiếu nhi chúng con đến với Chúa và quy tụ chúng con trong tình Chúa yêu thương. Như hai môn đệ trên đường về làng Emmau ngày xưa đã xin Chúa ở lại với các ngài, Chúa đã đáp ứng bằng một ân huệ lớn lao hơn nhiều so với điều họ xin. Xin Chúa cũng đáp lời thiếu nhi chúng con và ở lại dạy dỗ và yêu tương chúng con như lời Chúa phán : “Hãy ở lại trong Thầy, nhưThầy ở lại trong các con”. Giờ đây xin Chúa cho mỗi thiếu nhi chúng con lắng nghe được Lời Chúa dạy bảo chúng con để qua đó Lời Chúa hướng dẫn và nuôi sống chúng con trong trong tình yêu thương của Chúa.

II.          Lời Chúa và suy niệm

  • Hát Bài: “Lắng nghe Lời Chúa” (hát 1 câu)
  1. Đọc Tin mừng theo thánh: Ga 7,52-58 -  Thinh lặng ít phút - Suy niệm Tin Mừng

 

Trong Tông thư “Bánh Chúa ban” Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời gọi toàn thể Giáo Hội sống hiệp thông, như trong lời nguyện tế hiến chính Chúa đã thân thưa với Chúa Cha rằng : “ Lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con”. (Ga 17,21). Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được kêu gọi đến sự hiệp thông mà sách Công Vụ Tông Đồ nêu lên làm gương mẫu cho Giáo Hội trong mọi thời đại. Đó là Giáo Hội tập hợp chung quanh các tông đồ, được triệu tập để nghe Lời Chúa, có khả năng thực hiện sự chia sẻ trọn vẹn cuộc sống, chia sẻ không những về của cải thiêng liêng, mà còn cả của cải vật chất nữa.

Kẻ thù của sự hiệp thông là chia rẽ, ghen ghét đố kỵ, muốn làm theo sở thích và ý riêng mình, muốn chiến thắng được kẻ thù này hơn bao giờ hết mỗi người cần biết khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa hướng dẫn, biết sẵn sàng phục vụ mọi người, coi người khác trọng hơn mình. Nhất là biết nhìn lên Đức Giê su Ki tô, là Thiên Chúa, nhưng Người đã hạ mình nhập Thể, vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Chỉ nơi Đức Ki tô chịu đóng đinh, chúng ta mới biết giá trị của sự vâng phục, khiêm nhường và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đáp lại lời Chúa tha thiếtmời gọi, cũng như lắng nghe lời kêu gọi của Hội Thánh, mỗi thiếu nhi chúng con sẽ cố gắng sống hiệp thông với nhau trong tình bác ái yêu thương. Cách cụ thể: thiếu nhi chúng con siêng năng học hỏi giáo lý, học hỏi Lời Chúa, siêng năng tham dự Chầu Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ. Khi thực hiện được những việc này, chắc chắn chúng con sẽ có thể xây dựng sự hiệp thông trong Giáo Hội, trong giáo phận, nơi giáo xứ, nơi gia đình và làm cho môi trường sống của chúng con được an vui hạnh phúc vì có Chúa luôn ở cùng chúng con nơi bí tích Thánh Thể là bí thích của sựu hiệp thông, là bánh ban sự sống nuôi dưỡng xác hồn chúng con.

III-  Cầu nguyện: Cộng đoàn Hát: “Bài Ca Hiệp Nhất”  - Thinh lặng (1 phút)

Xướng 1: Lạy Chúa, là Cha giầu lòng thương  xót, xin thương đến Hội Thánh Chúa đang trên đường lữ thứ trần gian. Xin Cho Hội Thánh luôn trung thành với sứ mạng của mình là bày tỏ tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 2: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa muốn cho mọi người được cứu độ, vì thế Chúa đã ban chính thịt máu mình nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết sống theo đường lối Chúa và tuân giữ luật pháp Chúa truyền ban là: tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương hết thảy mọi người như Chúa đã yêu thương và trao ban sự sống cho chúng con.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 3: Lạy Chúa, Chúa đã sai Đức Giêsu - Kitô rao giảng Tin Mừng, qui tụ mọi con cái từ khắp muôn phương về một đoàn chiên duy nhất,  xin gìn giữ  Giáo Hội Chúa luôn  được hiệp nhất, bình an trong tình yêu thương của Chúa.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 4: Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô chiến thắng tử thần, và đặt Người là Thủ Lãnh mọi loài trên trời dưới đất, qui tụ muôn loài về  cho Chúa. – Xin làm cho  vũ trụ này và loài người chúng con thấm nhuần những giá trị Tin Mừng để lướt thắng mọi ích kỷ chia rẽ, nhờ đó chúng con biết hiệp thông và phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 5: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để không ngừng yêu thương chúng con. – Xin cho mỗi thiếu nhi chúng con hằng biết đón nhận tình yêu thương lớn lao này, đặc biệt khi chúng con đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 6: Lạy Chúa, xin ban cho thiếu nhi chúng con một tâm hồn ngay thẳng và chân thành để chúng con có thể lắng nghe Lời Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng con nên con Chúa và ngoan ngoãn sống tốt với mọi người, không làm điều xấu, điều không tốt, nhưng luôn biết làm những điều lành đẹp lòng Chúa và mang lại lọi ích cho mọi người.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 7: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giáo phận là ngôi nhà chung, trong tháng cầu nguyện cho giáo phận, xin Chúa cho mỗi thiếu nhi thánh thể chúng con luôn biết góp phần xây dựng giáo phận, giáo xứ bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày để cầu nguyện cho giáo phận được hiệp nhất và bình an trong tình yêu của Chúa.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

IV.      Kết thúc        1Đọc kinh thiếu nhi (tùy mỗi giáo xứ đọc kinh thiếu như vẫn quen đọc)            

2- Hát Kết Chầu - Hát “Mẹ ơi giáo phận con đây”.

Lm Giuse Vũ Văn Biển
CÁC TIN KHÁC
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giới trẻ nhân kỷ niệm 5 năm Tông huấn Christus Vivit
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giới trẻ nhân kỷ niệm 5 năm Tông huấn Christus Vivit
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giới trẻ nhân kỷ niệm 5 năm Tông huấn Christus Vivit
Chi tiết >>
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ I, năm 2024: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5)
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ I, năm 2024: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5)
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ I, năm 2024: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5)
Chi tiết >>
Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo việc cử hành Ngày Trẻ em Thế giới lần thứ nhất
Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo việc cử hành Ngày Trẻ em Thế giới lần thứ nhất
Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo việc cử hành Ngày Trẻ em Thế giới lần thứ nhất
Chi tiết >>
Diễn văn của Đức Thánh Cha dành cho cuộc họp nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương
Diễn văn của Đức Thánh Cha dành cho cuộc họp nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương
Sáng thứ Bảy, ngày 18. 11 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc họp Quốc gia lần thứ nhất nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức. Với chủ đề “Vẻ đẹp bị tổn thương. ‘Ta sẽ phục thuốc cho ngươi, các thương tích của ngươi, Ta sẽ chữa lành’” (Gr 30, 17), cuộc họp quy tụ các đại diện giáo phận và miền của các Trung tâm Lắng nghe và Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em của Giáo hội Ý. Sau đây là nội dung bài Diễn văn của Đức Thánh Cha:
Chi tiết >>
Giới trẻ giáo xứ La Vân cầu nguyện cho những người đã qua đời
Giới trẻ giáo xứ La Vân cầu nguyện cho những người đã qua đời
Trong tâm tình của Tháng các linh hồn, vào lúc 20h thứ Ba ngày 7/11 vừa qua, được sự hướng dẫn của cha xứ, các bạn trẻ giáo xứ La Vân đã quy tụ về đất thánh của giáo xứ để cầu nguyện cho các linh hồn.
Chi tiết >>
Các câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ các em thiếu nhi
Các câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ các em thiếu nhi
Ngày 06.11.2023 vừa qua tại Roma, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 7500 thiếu nhi đến từ 84 quốc gia trên thế giới, trong đó có 5 trẻ em đến từ Việt Nam, và Ngài đã trả lời các câu hỏi của các em.
Chi tiết >>
Đức Thánh Cha gặp trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới
Đức Thánh Cha gặp trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới
Đức Thánh Cha gặp trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới
Chi tiết >>
Lễ mừng Thánh Têrêsa Avila - bổn mạng SVCG Phát Diệm lần thứ XVII
Lễ mừng Thánh Têrêsa Avila - bổn mạng SVCG Phát Diệm lần thứ XVII
Trong niềm hân hoan cùng toàn thể Hội thánh mừng kính thánh Têrêsa Avila, trong hai ngày 14-15/10, nhóm Sinh viên Công giáo (SVCG) Phát Diệm đã long trọng tổ chức chương trình mừng lễ bổn mạng lần thứ 17 tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phúc Nhạc. Thánh lễ do Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự cùng với một số cha trong giáo phận.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm