6h:58 (GMT+7) - Thứ năm, 13/08/2020 Theo dõi MXH:

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy"... (Mt 14,22-33)

Chầu Thánh Thể tháng 07: Thánh Thể- Bánh ban sự sống

20h:15 (GMT+7) - Thứ bẩy, 4/07/2020

CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 07 NĂM 2020

CHỦ ĐỀ: THÁNH THỂ BÁNH BAN SỰ SỐNG

I-Khai mạc; 1- Hát kinh Chúa Thánh Thần; 2- Đặt Mình Thánh ( Ca đoàn Hát bài về Thánh Thể)

  1. Dẫn vào giờ chầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ này thiếu nhi chúng con đang ngồi dưới chân Chúa như cô Maria ngày xưa để lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng con nơi bí tích Thánh Thể: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thiếu nhi chúng con yêu mến Chúa, chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa.

Trước Thánh Thể Chúa, xin cho mỗi thiếu nhi chúng con đến với Chúa và quy tụ chúng con trong tình Chúa yêu thương. Như hai môn đệ trên đường về làng Emmau ngày xưa đã xin Chúa ở lại với các ngài, Chúa đã đáp ứng bằng một ân huệ lớn lao hơn nhiều so với điều họ xin. Xin Chúa cũng đáp lời thiếu nhi chúng con và ở lại dạy dỗ và yêu tương chúng con như lời Chúa phán : “Hãy ở lại trong Thầy, nhưThầy ở lại trong các con”. Giờ đây xin Chúa cho mỗi thiếu nhi chúng con lắng nghe được Lời Chúa dạy bảo chúng con để qua đó Lời Chúa hướng dẫn và nuôi sống chúng con trong trong tình yêu thương của Chúa.

II.          Lời Chúa và suy niệm

  • Hát Bài: “Lắng nghe Lời Chúa” (hát 1 câu)
  1. Đọc Tin mừng theo thánh: Ga 7,52-58 -  Thinh lặng ít phút - Suy niệm Tin Mừng

 

Trong Tông thư “Bánh Chúa ban” Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời gọi toàn thể Giáo Hội sống hiệp thông, như trong lời nguyện tế hiến chính Chúa đã thân thưa với Chúa Cha rằng : “ Lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con”. (Ga 17,21). Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được kêu gọi đến sự hiệp thông mà sách Công Vụ Tông Đồ nêu lên làm gương mẫu cho Giáo Hội trong mọi thời đại. Đó là Giáo Hội tập hợp chung quanh các tông đồ, được triệu tập để nghe Lời Chúa, có khả năng thực hiện sự chia sẻ trọn vẹn cuộc sống, chia sẻ không những về của cải thiêng liêng, mà còn cả của cải vật chất nữa.

Kẻ thù của sự hiệp thông là chia rẽ, ghen ghét đố kỵ, muốn làm theo sở thích và ý riêng mình, muốn chiến thắng được kẻ thù này hơn bao giờ hết mỗi người cần biết khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa hướng dẫn, biết sẵn sàng phục vụ mọi người, coi người khác trọng hơn mình. Nhất là biết nhìn lên Đức Giê su Ki tô, là Thiên Chúa, nhưng Người đã hạ mình nhập Thể, vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Chỉ nơi Đức Ki tô chịu đóng đinh, chúng ta mới biết giá trị của sự vâng phục, khiêm nhường và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đáp lại lời Chúa tha thiếtmời gọi, cũng như lắng nghe lời kêu gọi của Hội Thánh, mỗi thiếu nhi chúng con sẽ cố gắng sống hiệp thông với nhau trong tình bác ái yêu thương. Cách cụ thể: thiếu nhi chúng con siêng năng học hỏi giáo lý, học hỏi Lời Chúa, siêng năng tham dự Chầu Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ. Khi thực hiện được những việc này, chắc chắn chúng con sẽ có thể xây dựng sự hiệp thông trong Giáo Hội, trong giáo phận, nơi giáo xứ, nơi gia đình và làm cho môi trường sống của chúng con được an vui hạnh phúc vì có Chúa luôn ở cùng chúng con nơi bí tích Thánh Thể là bí thích của sựu hiệp thông, là bánh ban sự sống nuôi dưỡng xác hồn chúng con.

III-  Cầu nguyện: Cộng đoàn Hát: “Bài Ca Hiệp Nhất”  - Thinh lặng (1 phút)

Xướng 1: Lạy Chúa, là Cha giầu lòng thương  xót, xin thương đến Hội Thánh Chúa đang trên đường lữ thứ trần gian. Xin Cho Hội Thánh luôn trung thành với sứ mạng của mình là bày tỏ tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 2: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa muốn cho mọi người được cứu độ, vì thế Chúa đã ban chính thịt máu mình nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết sống theo đường lối Chúa và tuân giữ luật pháp Chúa truyền ban là: tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương hết thảy mọi người như Chúa đã yêu thương và trao ban sự sống cho chúng con.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 3: Lạy Chúa, Chúa đã sai Đức Giêsu - Kitô rao giảng Tin Mừng, qui tụ mọi con cái từ khắp muôn phương về một đoàn chiên duy nhất,  xin gìn giữ  Giáo Hội Chúa luôn  được hiệp nhất, bình an trong tình yêu thương của Chúa.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 4: Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô chiến thắng tử thần, và đặt Người là Thủ Lãnh mọi loài trên trời dưới đất, qui tụ muôn loài về  cho Chúa. – Xin làm cho  vũ trụ này và loài người chúng con thấm nhuần những giá trị Tin Mừng để lướt thắng mọi ích kỷ chia rẽ, nhờ đó chúng con biết hiệp thông và phục vụ nhau trong tình bác ái chân thành.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 5: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để không ngừng yêu thương chúng con. – Xin cho mỗi thiếu nhi chúng con hằng biết đón nhận tình yêu thương lớn lao này, đặc biệt khi chúng con đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 6: Lạy Chúa, xin ban cho thiếu nhi chúng con một tâm hồn ngay thẳng và chân thành để chúng con có thể lắng nghe Lời Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng con nên con Chúa và ngoan ngoãn sống tốt với mọi người, không làm điều xấu, điều không tốt, nhưng luôn biết làm những điều lành đẹp lòng Chúa và mang lại lọi ích cho mọi người.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

Xướng 7: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giáo phận là ngôi nhà chung, trong tháng cầu nguyện cho giáo phận, xin Chúa cho mỗi thiếu nhi thánh thể chúng con luôn biết góp phần xây dựng giáo phận, giáo xứ bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày để cầu nguyện cho giáo phận được hiệp nhất và bình an trong tình yêu của Chúa.

Cộng đoàn hát:  Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta. Cầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con.

IV.      Kết thúc        1Đọc kinh thiếu nhi (tùy mỗi giáo xứ đọc kinh thiếu như vẫn quen đọc)            

2- Hát Kết Chầu - Hát “Mẹ ơi giáo phận con đây”.

Lm Giuse Vũ Văn Biển
20h:15 (GMT+7) - Thứ bẩy, 4/07/2020   |   Lượt xem: 580
CÁC TIN KHÁC
Cảm nghiệm về “Sa mạc Tĩnh huấn” dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm
Cảm nghiệm về “Sa mạc Tĩnh huấn” dành cho huynh trưởng TNTT GP. Phát Diệm
Đúng với tên gọi, chương trình tĩnh huấn đã giúp cho các huynh trưởng được trải nghiệm và cảm nghiệm được tác dụng to lớn của việc sống chậm, sống thật, sống có ích. Lắng nghe để hiểu và cảm nhận tiếng con tim mình và đặc biệt là tiếng Chúa mời gọi mình, hướng dẫn mình trong sứ vụ huynh trưởng.
Chi tiết >>
Một số hình ảnh đầu tiên của khóa sa mạc tĩnh huấn 2020
Một số hình ảnh đầu tiên của khóa sa mạc tĩnh huấn 2020
Vào lúc 16g00 ngày 04/08/2020, khoảng 200 bạn huynh trưởng -giáo lý viên Giáo phận Phát Diệm đã quy tụ về Giáo xứ Tân Mỹ để bắt đầu khóa sa mạc tĩnh huấn do Ban Giáo lý Giáo phận tổ chức với mục đích giúp sa mạc sinh sống hai chiều kích tự nhiên và siêu nhiên, được gặp Chúa
Chi tiết >>
Chầu Thánh Thể tháng 08: Thánh Thể- Nguồn sống của Thiếu Nhi
Chầu Thánh Thể tháng 08: Thánh Thể- Nguồn sống của Thiếu Nhi
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể nơi nhà thờ này. Trong tâm tình con thảo của tuổi thơ, chúng con xin bày tỏ những ý nguyện đơn sơ của chúng con trong giờ chầu này, xin Chúa đón nhận và chúc lành cho chúng con.
Chi tiết >>
Một số hình ảnh khóa huấn luyện TNTT xứ đoàn Têrêsa – Giáo xứ Đồng Chưa
Một số hình ảnh khóa huấn luyện TNTT xứ đoàn Têrêsa – Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa tổ chức khóa huấn luyện Huynh Trưởng và Dự Trưởng cấp I, gồm 31 sa mạc sinh, từ ngày 20/6 - 5/7, thời gian học các buổi tối trong tuần. Hôm qua các sa mạc sinh kết thúc khóa huấn luyện bằng ngày đi hành trình Sa mac và lửa thiêng thanh thể.
Chi tiết >>
Thánh lễ ra trường và trận đá bóng nữ Nhóm SVCGPD Năm 2020
Thánh lễ ra trường và trận đá bóng nữ Nhóm SVCGPD Năm 2020
Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vào ngày 14/6/2020 vừa qua, nhóm Sinh viên Công giáo Phát Diệm tổ chức Thánh Lễ ra trường và giải bóng đá nữ tại nhà thờ giáo xứ Phùng Khoang.
Chi tiết >>
Chầu Thánh Thể tháng 06: Thánh Thể mạch nước trường sinh
Chầu Thánh Thể tháng 06: Thánh Thể mạch nước trường sinh
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con lắng nghe tiếng mà khi xưa Chúa đã thốt lên trên Thập giá : “Ta khát”. Chúa khát các tâm hồn chúng con. Chúa khát bằng cơn khát bất tận về tất cả các tâm hồn và từng tâm hồn chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa, chúng con muốn đến với Chúa như Chúa đã và đang đến với chúng con, nơi tấm bánh mọn hèn, nhưng chất chứa một tình yêu vô lượng hải hà, qua bí tích Thánh Thể.
Chi tiết >>
Giáo hội – Người bạn của giới trẻ
Giáo hội – Người bạn của giới trẻ
Chúng ta đã nói rất nhiều đến việc huấn luyện cho những người đồng hành với người trẻ, hướng dẫn họ đến cộng tác với Giáo hội. Tuy nhiên, người trẻ cũng cần người đồng hành như những người bạn. Chị Marie trong nhóm Coya đã hỏi rằng: “Sau cuộc họp BILA IV này, bạn rút ra được điều gì?” - “Giáo hội qua những vị đồng hành hãy trở thành những người bạn của giới trẻ.”
Chi tiết >>
Facebook, mạng ảo hay thật ?
Facebook, mạng ảo hay thật ?
Mạng xã hội cho thấy cần thay đổi cách rao giảng Tin mừng. Phải chăng trong xã hội ngày nay, con người cần được hướng dẫn để tiến lên Chân Thiện Mỹ. Vai trò của cư dân mạng kitô hữu rất quan trọng vì đang tiếp xúc với cộng đoàn đông đảo những người đi tìm Chân Thiện Mỹ.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm