14h:52 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Bình Hải

15h:24 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ BÌNH HẢI

Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Bình Hải
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Công Nhân
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1940
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Công Nhân
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 4.120m2
7. Số tín hữu: 554
8. Số giáo họ: 05
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân Côi           
- Ca đoàn xứ
- Ban giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CHÍ BÌNH

1. Tên gọi: Giáo họ  Chí Bình
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 510m2
7. Số tín hữu : 50
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ HÀ THANH

1. Tên gọi: Giáo họ Hà Thanh
2. Năm thành lập: 1941
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô Trở Lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2007
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô Trở Lại
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.440m2
7. Số tín hữu: 91
8. Các hội đoàn:  (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ PHƯƠNG NẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Phương Nại
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080m2
7. Số tín hữu: 75
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Công Nhân
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: thuộc giáo xứ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 107
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRUNG ĐỒNG

Tên gọi: Giáo họ Trung Đồng
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 512m2
7. Số giáo dân: 109
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Chi tiết >>
Giáo xứ Bạch Liên
Giáo xứ Bạch Liên
Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hải Nạp
Giáo xứ Hải Nạp
Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Thuận
Giáo xứ Phú Thuận
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Nạp
Giáo xứ Quảng Nạp
Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Phúc
Giáo xứ Quảng Phúc
Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Liêu
Giáo xứ Yên Liêu
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Thổ
Giáo xứ Yên Thổ
Xã Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm