15h:31 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Quảng Nạp

15h:17 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ QUẢNG NẠP

Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Quảng Nạp
2. Năm thành lập: 1792
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1906
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.750m2
7. Số tín hữu: 1.456
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng  
- Hội Mân côi           
- Ca đoàn xứ
- Ban Giáo lý
- Hội Kèn đồng
- Ban Kiệu
- Ban Trật tự
- Giới trẻ
- Ban Lễ sinh
- Thiếu nhi Mân côi

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CẦU MỄ

1. Tên gọi: Giáo họ Cầu Mễ
2. Năm thành lập: 1745
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.736m2
7. Số tín hữu: 460
8. Các hội đoàn:

- Ca đoàn họ
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ CỘI GẠO

1. Tên gọi: Giáo họ Cội Gạo
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Thiên Chúa
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Thiên Chúa
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.019m2
7. Số tín hữu: 185
8. Các hội đoàn:

- Ca đoàn họ


GIÁO HỌ KHAI KHẨN

1. Tên gọi: Giáo họ Khai Khẩn
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 360m2
7. Số tín hữu: 08
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1745
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: thuộc giáo xứ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 639
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Chi tiết >>
Giáo xứ Bạch Liên
Giáo xứ Bạch Liên
Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hải
Giáo xứ Bình Hải
Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hải Nạp
Giáo xứ Hải Nạp
Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Thuận
Giáo xứ Phú Thuận
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Phúc
Giáo xứ Quảng Phúc
Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Liêu
Giáo xứ Yên Liêu
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Thổ
Giáo xứ Yên Thổ
Xã Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm