14h:1 (GMT+7) - Thứ năm, 25/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Quảng Phúc

14h:56 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Quảng Phúc
2. Năm thành lập: 1934
3. Bổn mạng giáo xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 4.796m2
7. Số giáo dân: 618
8. Số giáo họ: 03
9. Số họ có nhà thờ: 02
10. Số họ chưa có nhà thờ: 01
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng       
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn đồng
- Hội Thánh Thể
- Nhi đồng

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HƯNG HIỀN

1. Tên gọi: Giáo họ Hưng Hiền
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ:
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa lấy lại được
7.  Số tín hữu: 77
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NỘN KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Nộn Khê
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan.B Đinh Văn Thanh
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1926; sửa lại: 1996
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan.B Đinh Văn Thanh
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080m2
7. Số tín hữu: 159
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh GioaKim
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ: thuộc giáo xứ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 480
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Hình ảnh giáo xứ Quảng Phúc đón cha tân quản nhiệm
Chi tiết >>
Giáo xứ Bạch Liên
Giáo xứ Bạch Liên
Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hải
Giáo xứ Bình Hải
Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hải Nạp
Giáo xứ Hải Nạp
Xã Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Thuận
Giáo xứ Phú Thuận
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quảng Nạp
Giáo xứ Quảng Nạp
Xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Liêu
Giáo xứ Yên Liêu
Xã Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Thổ
Giáo xứ Yên Thổ
Xã Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm