7h:0 (GMT+7) - Chủ nhật, 31/05/2020 Theo dõi MXH:

"Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)

Giáo xứ Cách Tâm

15h:30 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ CÁCH TÂM

Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Cách Tâm
2. Thành lập giáo xứ: 1894
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Xây dựng Nhà thờ: 2007
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 18.361 m2
7. Giáo dân: 1.570
8. Số giáo họ: 6
9. Số họ có nhà thờ: 5
10. Số họ chưa có nhà thờ: 1
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- 2 Hội trống
- Hội Kèn
- Hội Bảy Sự

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CHUNG THỦY

1. Tên gọi: Giáo họ Chung Thủy
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1951
5. Diện tích: 320 m2
6. Số tín hữu: 103
7. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi

 


GIÁO HỌ CỐNG THỦY

1. Tên gọi: Giáo họ Cống Thủy
2. Năm thành lập: ?
3. Bổn mạng: Thánh Anna
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1926
5. Diện tích: 3570
6. Số tín hữu: 165
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ THÀNH ĐỨC

1. Tên gọi: Giáo họ Thành Đức
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Đức MẸ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1928
5. Diện tích: 3798 m2
6. Số ội: 604
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bẩy sự
- Hội Trống


GIÁO HỌ THÔN TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Thôn Trung
2. Năm thành lập: quãng 1900
3. Bổn mạng: Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 0
5. Diện tích: 1350 m2
6. Số tín hữu: 37
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1894
5. Diện tích: 18.361m2
6. Số tín hữu: 512
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trống


GIÁO HỌ TRUNG ĐỒNG

1. Tên gọi: Giáo họ Trung Đồng
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1923
5. Diện tích: 1300 m2
6. Số tín hữu: 151
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

15h:30 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020   |   Lượt xem: 62
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quyết Bình
Giáo xứ Quyết Bình
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tín Thuận
Giáo xứ Tín Thuận
Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Xuân Hồi
Giáo xứ Xuân Hồi
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT CÁCH TÂM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm