7h:2 (GMT+7) - Chủ nhật, 31/05/2020 Theo dõi MXH:

"Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)

Giáo xứ Dưỡng Điềm

15h:30 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ DƯỠNG ĐIỀM

Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Dưỡng Điềm
2. Thành lập giáo xứ: 1890
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
4. Xây dựng Nhà thờ: 1899
5. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 12.440 m2
6. Giáo dân: 3.600
7. Số giáo họ: 9
8. Số họ có nhà thờ: 8
9. Số họ chưa có nhà thờ: 1
10. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội trống
- Hội Kèn
- Hội Vô nhiễm
- Hội Trinh vương
- Ban Nhạc cổ truyền
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐẠO CỦ

1. Tên gọi: Giáo họ Đạo Củ
2. Năm thành lập: 1911
3. Bổn mạng: Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1911
5. Diện tích: 4133 m2
6. Số tín hữu: 580
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn
- Hội Kèn


GIÁO HỌ ĐỒNG NHÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Đồng Nhân
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Diện tích: Chưa có đất
6. Số tín hữu: 73
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐƯỜNG QUAN

1. Tên gọi: Giáo họ Đường Quan
2. Năm thành lập: ?
3. Bổn mạng: Thánh Antôn
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1942
5. Diện tích: 2327 m2
6. Số tín hữu: 250
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn

 


GIÁO HỌ DỸ NINH

1. Tên gọi: Giáo họ Dỹ Ninh
2. Năm thành lập: 1922
3. Bổn mạng: Thánh Phaolô Trở lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Diện tích: 1427 m2
6. Số tín hữu: 185
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ MINH NGHĨA

1. Tên gọi: Giáo họ Minh Nghĩa
2. Năm thành lập: ?
3. Bổn mạng: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1918
5. Diện tích: 4874 m2
6. Số tin hữu: 405
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ TỔNG THỊ

1.Tên gọi: Giáo họ Tổng Thị
2.Năm thành lập: 1809
3.Bổn mạng: Thánh Phêrô
4.Năm xây dựng nhà thờ: 1993
5.Diện tích: 1080
6.Số tín hữu: 420
7.Các hội đoàn:

- Ca đoàn Trinh Vương

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1899
5. Diện tích: 12.440 m2
6. Số tín hữu: 792
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn
- Hội Trống
- Hội Nhạc cổ truyền


GIÁO HỌ TUÂN HÓA

1. Tên gọi: Giáo họ Tuân Hóa
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Thánh Vicentê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1919
5. Diện tích:
6. Số tín hữu: 100
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ HỒI XUÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Hồi Xuân
2. Năm thành lập: 1932
3. Bổn mạng: Chúa Cứu Thế
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1938
5. Diện tích: 1800 m2
6. Số tin hữu: 240
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

15h:30 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020   |   Lượt xem: 66
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quyết Bình
Giáo xứ Quyết Bình
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tín Thuận
Giáo xứ Tín Thuận
Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Xuân Hồi
Giáo xứ Xuân Hồi
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT CÁCH TÂM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm