21h:25 (GMT+7) - Thứ sáu, 9/06/2023 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Dưỡng Điềm

15h:30 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ DƯỠNG ĐIỀM

Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Dưỡng Điềm
2. Thành lập giáo xứ: 1890
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
4. Xây dựng Nhà thờ: 1899
5. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 12.440 m2
6. Giáo dân: 3.600
7. Số giáo họ: 9
8. Số họ có nhà thờ: 8
9. Số họ chưa có nhà thờ: 1
10. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội trống
- Hội Kèn
- Hội Vô nhiễm
- Hội Trinh vương
- Ban Nhạc cổ truyền
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐẠO CỦ

1. Tên gọi: Giáo họ Đạo Củ
2. Năm thành lập: 1911
3. Bổn mạng: Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1911
5. Diện tích: 4133 m2
6. Số tín hữu: 580
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn
- Hội Kèn


GIÁO HỌ ĐỒNG NHÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Đồng Nhân
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Diện tích: Chưa có đất
6. Số tín hữu: 73
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐƯỜNG QUAN

1. Tên gọi: Giáo họ Đường Quan
2. Năm thành lập: ?
3. Bổn mạng: Thánh Antôn
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1942
5. Diện tích: 2327 m2
6. Số tín hữu: 250
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn

 


GIÁO HỌ DỸ NINH

1. Tên gọi: Giáo họ Dỹ Ninh
2. Năm thành lập: 1922
3. Bổn mạng: Thánh Phaolô Trở lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Diện tích: 1427 m2
6. Số tín hữu: 185
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ MINH NGHĨA

1. Tên gọi: Giáo họ Minh Nghĩa
2. Năm thành lập: ?
3. Bổn mạng: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1918
5. Diện tích: 4874 m2
6. Số tin hữu: 405
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ TỔNG THỊ

1.Tên gọi: Giáo họ Tổng Thị
2.Năm thành lập: 1809
3.Bổn mạng: Thánh Phêrô
4.Năm xây dựng nhà thờ: 1993
5.Diện tích: 1080
6.Số tín hữu: 420
7.Các hội đoàn:

- Ca đoàn Trinh Vương

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1899
5. Diện tích: 12.440 m2
6. Số tín hữu: 792
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn
- Hội Trống
- Hội Nhạc cổ truyền


GIÁO HỌ TUÂN HÓA

1. Tên gọi: Giáo họ Tuân Hóa
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Thánh Vicentê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1919
5. Diện tích:
6. Số tín hữu: 100
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ HỒI XUÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Hồi Xuân
2. Năm thành lập: 1932
3. Bổn mạng: Chúa Cứu Thế
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1938
5. Diện tích: 1800 m2
6. Số tin hữu: 240
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm: Thánh lễ tạ ơn-61 em được rước lễ lần đầu
Giáo xứ Cách Tâm: Thánh lễ tạ ơn-61 em được rước lễ lần đầu
“Ôi Bí tích cực Thánh, ôi Bí tích cao trọng, người thế được ăn Bánh Thiên Thần !”
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Vào lúc 9h30 Chúa nhật ngày 16/01/2022, giáo xứ Dưỡng Điềm hân hoan chào đón cha Đại diện của Đức Giám Quản, Antôn Phan Văn Tự về chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 51 em thiếu nhi.
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn, làm phép, cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Đường Quan
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn, làm phép, cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Đường Quan
Sáng nay, 19.09.2020 cộng đoàn giáo họ Đường Quan cách riêng và cộng đoàn giáo xứ Dưỡng Điềm cách chung, được hân hoan vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng về chủ sự Thánh lễ tạ ơn, làm phép, cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Đường Quan.
Chi tiết >>
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quyết Bình
Giáo xứ Quyết Bình
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm