7h:4 (GMT+7) - Chủ nhật, 31/05/2020 Theo dõi MXH:

"Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)

Giáo xứ Như Sơn

15h:29 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ NHƯ SƠN

Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Như Sơn
2. Năm thành lập: 1923
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Núi Camêlô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1923
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Núi Camêlô
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 12.140m2
7. Số tín hữu: 2.500
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 6
10. Số họ chưa có nhà thờ: 01
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Ca đoàn
- Trùm học trò
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ DŨNG THÚY

1. Tên gọi: Giáo họ Dũng Thúy
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1909
5. Diện tích: 4483 m2
6. Số tín hữu: 419
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ HẢI LÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Hải Lâm
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Thánh  Têrêsa
4. Năm xây dựng nhà thờ: 25/5/1932
5. Diện tích: 2200 m2
6. Số tín hữu: 42
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ KIM KHÁNH

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Khánh
2. Năm thành lập: 1930
3. Bổn mạng: Thánh Vicentê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1930
5. Diện tích: 2281 m2
6. Số tín hữu: 313
7. Các hội đoàn

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ NĂNG AN

1. Tên gọi: Giáo họ Năng An
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1909
5. Diện tích: 4356 m2
6. Số tín hữu: 490
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn


GIÁO HỌ TẬM HIỀN

1.Tên gọi: Giáo họ Tập Hiền
2 Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Diện tích: 2320 m2
6. Số tin hữu: 531
7. Các hội đoàn

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1906
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Núi Camêlô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1906
5. Diện tích: 16.560 m2
6. Số tin hữu: 363
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

15h:29 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020   |   Lượt xem: 47
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quyết Bình
Giáo xứ Quyết Bình
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tín Thuận
Giáo xứ Tín Thuận
Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Xuân Hồi
Giáo xứ Xuân Hồi
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT CÁCH TÂM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm