8h:37 (GMT+7) - Chủ nhật, 31/05/2020 Theo dõi MXH:

"Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)

Giáo xứ Quân Triêm

15h:28 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ QUÂN TRIÊM

Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi : Giáo xứ Quân Triêm
2. Năm thành lập: 1941
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1905
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: khoảng 10800m2
7. Số giáo dân 900
8. Số tín hữu 3
9. Số họ có nhà thờ 3
10. Các Hội đoàn :

- Hội Gia Trưởng
- Hội Mân Côi
- Ca Đoàn
- Hội Kèn
- Hội Trống
- Hội Bảy Sự
- Ban Giáo Lý Viên

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HÀM PHU

1. Tên gọi : Giáo họ Hàm Phu
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Luca
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1932
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7200m2
7. Số tín hữu: 150
8. Các Hội đoàn :

    - Hội Mân côi
    - Ca Đoàn


GIÁO HỌ LƯU THANH

1. Tên gọi : Giáo họ Lưu Thanh
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Bà Cầu Bầu
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1907
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7200m2
7. Số tín hữu: 250
8. Các Hội đoàn :

 - Hội Mân côi
 - Hội Trống


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi : Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập :
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1905
5.Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 10800m2
7. Số tín hữu: 500
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca Đoàn
- Hội Kèn
- Hội Trống
- Hội Bẩy Sự
- Ban Giáo Lý Viên

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

15h:28 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020   |   Lượt xem: 44
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quyết Bình
Giáo xứ Quyết Bình
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tín Thuận
Giáo xứ Tín Thuận
Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Xuân Hồi
Giáo xứ Xuân Hồi
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT CÁCH TÂM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm