8h:42 (GMT+7) - Chủ nhật, 31/05/2020 Theo dõi MXH:

"Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)

Giáo xứ Quyết Bình

15h:28 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ QUYẾT BÌNH

Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Quyết Bình
2. Thành lập giáo xứ: 1912
3. Bổn mạng: Đức Bà Xuống Tuyết, (Cung hiến thánh đường Đức Maria) (05/8)
4. Xây dựng Nhà thờ: 1912
5. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 11.112 m2
6. Giáo dân: 1.700
7. Số giáo họ: 7
8. Số họ có nhà thờ: 6
9. Số họ chưa có nhà thờ: 1
10. Các hội đoàn:

- Mân Côi
- Gia Trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Kèn
- Giáo lý viên
- Kẻ Liệt
- Khuyến Học

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN BÌNH

1. Tên gọi: Giáo họ An Bình
2. Năm thành lập: 1942
3. Bổn mạng: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009 m2
5. Diện tích: 790 m2
6. Số tín hữu  : 200
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống

 


GIÁO HỌ CHẤT THÀNH

1. Tên gọi: Giáo họ Chất Thành
2. Năm thành lập: 1912
3. Bổn mạng: Thánh Vicentê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1912
5. Diện tích: 2196 m2
6. Số tín hữu: 86
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ CỘNG NHUẬN

1. Tên gọi: Giáo họ Cộng Nhuận
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Đức Mẹ Sầu Bi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1946
5. Diện tích: 2700 m2
6. Số tín hữu: 345
7. Các hội đoàn:

- Ca đoàn

 


GIÁO HỌ ĐỨC NHUẬN

1. Tên gọi: Giáo họ Đức Nhuận
2. Năm thành lập: 1930
3. Bổn mạng: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2004
5. Diện tích: 1380 m2
6. Số tín hữu: 255
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ PHÚC THÀNH

1. Tên gọi: Giáo họ Phúc Thành
2. Năm thành lập: 1923
3. Bổn mạng: Thánh Vicentê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Diện tích: 1560 m2
6. Số tín hữu: 200
7.Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ QUY NHÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Quy Nhân
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ:  
5. Diện tích:
6. Số tín hữu: 230
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng: Đức Bà xuống tuyết (05/8)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1912
5. Diện tích: 11.112 m2
6. Số tín hữu: 335
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

15h:28 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020   |   Lượt xem: 35
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tín Thuận
Giáo xứ Tín Thuận
Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Xuân Hồi
Giáo xứ Xuân Hồi
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT CÁCH TÂM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm