5h:23 (GMT+7) - Thứ bẩy, 8/10/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tín Thuận

15h:27 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÍN THUẬN

Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tín Thuận
2. Thành lập giáo xứ: 1951
3. Bổn mạng: Thánh Phaolô Trở lại
4. Xây dựng Nhà thờ: 1931
5. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7558 m2
6. Giáo dân: 450
7. Số giáo họ: 4
8. Số họ có nhà thờ: 2
9. Số họ chưa có nhà thờ: 2
10. Các hội đoàn:

- Mân Côi
- Gia Trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Thiếu Nhi
- Giới Trẻ

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ DUYÊN KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Duyên Khê
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Diện tích: 1248 m2
6. Số tin hữu: 68
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ PHỤNG CÔNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phụng Công
2. Năm thành lập: 1928
3. Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
4. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có Nhà thờ
5. Diện tích: 1440 m2
6. Số tin hữu: 17
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ THÁI HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Thái Hòa
2. Năm thành lập: 1923
3. Bổn mạng: chưa có
4. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có Nhà thờ
5. Diện tích: 1008 m2
6. Số tín hữu: 90
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1915
3. Bổn mạng: Phaolô Trở lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Diện tích: 7558 m2
6. Số giáo dân: 145
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm: Thánh lễ tạ ơn-61 em được rước lễ lần đầu
Giáo xứ Cách Tâm: Thánh lễ tạ ơn-61 em được rước lễ lần đầu
“Ôi Bí tích cực Thánh, ôi Bí tích cao trọng, người thế được ăn Bánh Thiên Thần !”
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Vào lúc 9h30 Chúa nhật ngày 16/01/2022, giáo xứ Dưỡng Điềm hân hoan chào đón cha Đại diện của Đức Giám Quản, Antôn Phan Văn Tự về chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 51 em thiếu nhi.
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn, làm phép, cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Đường Quan
Giáo xứ Dưỡng Điềm: Thánh lễ tạ ơn, làm phép, cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Đường Quan
Sáng nay, 19.09.2020 cộng đoàn giáo họ Đường Quan cách riêng và cộng đoàn giáo xứ Dưỡng Điềm cách chung, được hân hoan vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng về chủ sự Thánh lễ tạ ơn, làm phép, cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Đường Quan.
Chi tiết >>
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm