7h:25 (GMT+7) - Chủ nhật, 31/05/2020 Theo dõi MXH:

"Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)

Giáo xứ Tín Thuận

15h:27 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÍN THUẬN

Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tín Thuận
2. Thành lập giáo xứ: 1951
3. Bổn mạng: Thánh Phaolô Trở lại
4. Xây dựng Nhà thờ: 1931
5. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7558 m2
6. Giáo dân: 450
7. Số giáo họ: 4
8. Số họ có nhà thờ: 2
9. Số họ chưa có nhà thờ: 2
10. Các hội đoàn:

- Mân Côi
- Gia Trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Thiếu Nhi
- Giới Trẻ

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ DUYÊN KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Duyên Khê
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Diện tích: 1248 m2
6. Số tin hữu: 68
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ PHỤNG CÔNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phụng Công
2. Năm thành lập: 1928
3. Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
4. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có Nhà thờ
5. Diện tích: 1440 m2
6. Số tin hữu: 17
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ THÁI HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Thái Hòa
2. Năm thành lập: 1923
3. Bổn mạng: chưa có
4. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có Nhà thờ
5. Diện tích: 1008 m2
6. Số tín hữu: 90
7. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1915
3. Bổn mạng: Phaolô Trở lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Diện tích: 7558 m2
6. Số giáo dân: 145
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

15h:27 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020   |   Lượt xem: 53
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quyết Bình
Giáo xứ Quyết Bình
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Xuân Hồi
Giáo xứ Xuân Hồi
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT CÁCH TÂM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm