8h:49 (GMT+7) - Chủ nhật, 31/05/2020 Theo dõi MXH:

"Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)

Giáo xứ Xuân Hồi

15h:26 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ XUÂN HỒI

Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Xuân Hồi
2. Năm thành lập giáo xứ: 1949
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng Nhà thờ: 1909
5. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3470 m2
6. Số tín hữu: 1.007
7. Số giáo họ: 3
8. Số họ có nhà thờ: 3
9. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CỘNG TẬP

1. Tên gọi: Giáo họ Cộng Tập
2. Năm thành lập: 1942
3. Bổn mạng: ThánhPhaolô Trở lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1942
5. Diện tích: 1504 m2
6. Số tín hữu: 265
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ HUỆ ĐỊCH

1. Tên gọi: Giáo họ Huệ Địch
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng: Thánh Vicentê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1884
5. Diện tích: 3600 m2
6. Số tín hữu : 450
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca Đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1909
3. Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1909
5. Diện tích: 3470 m2 + Có 1 ao diện tích 1867 m2
6. Số tín hữu: 670
7. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trống

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

15h:26 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020   |   Lượt xem: 51
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Cách Tâm
Giáo xứ Cách Tâm
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Giáo xứ Dưỡng Điềm
Xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mông Hưu
Giáo xứ Mông Hưu
Xã Chính Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Sơn
Giáo xứ Như Sơn
Xã Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quân Triêm
Giáo xứ Quân Triêm
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Quyết Bình
Giáo xứ Quyết Bình
Xã Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tín Thuận
Giáo xứ Tín Thuận
Xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT CÁCH TÂM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm