13h:24 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Antôn

6h:14 (GMT+7) - Chủ nhật, 4/02/2024

GIÁO XỨ AN TÔN

  • Địa chỉ: Xóm Phong Tĩnh, xã Gia phong, huyện Gia viễn, tỉnh Ninh Bình.
  • Giáo xứ An Tôn có nguồn gốc là giáo họ Tĩnh Khê thuộc giáo xứ Phúc Lai. Năm 2023, bề trên giáo phận nâng cấp giáo họ Tĩnh Khê lên chuẩn xứ. Lấy tên giáo xứ là Giáo xứ An Tôn, Giáo xứ gồm 3 giáo họ; họ trị sở (tức họ Tĩnh Khê) , họ Lạc Tân và họ Hữu Nghĩa. 
  • Giáo xứ An Tôn có diện tích khuôn viên là: 1.391,7 m2 . Ngôi nhà thờ hiện nay được xây dựng năm 2021.  
  • Số tín hữu hiện nay theo thống kê năm 2023: là 1.605 nhân danh 
  • Lễ bổn mạng giáo xứ là Thánh An Tôn Pa Đô Va, được mừng kính vào ngày 13/6
  • Cha Quản Nhiệm là Cha Giuse Trần Quốc Tuấn
  • Các Hội đoàn hiện nay gồm có: Gia trưởng, Mân Côi, Hiền Mẫu, Ca Đoàn, Lòng Chúa thương xót, Hội kèn, Thiếu nhi Thánh thể.
  • 03 giáo họ: Lạc Tân, Hữu Nghĩa, trị sở đều có nhà thờ
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm