13h:46 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Đồng Chưa

15h:58 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ ĐỒNG CHƯA

Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Đồng Chưa
2. Năm thành lập: 1938
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 1918-1929
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.500 m2
5. Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu Nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
7. Số tín hữu: 3.649
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- 6 Hội Mân côi
- Hội Têrêxa
- Ca đoàn
- Hội Bảy sự
- Hội Gia đình thánh gia
- Hội môn đệ
- Hội Thánh Giuse
- Hội Thánh Phêrô
- Hội Thánh Phaolô
- Hội Thánh Phanxicô
- Hội Thánh Dônboscô
- Hội Đức Mẹ Nữ vương
- Hội Thánh Anna
- Đức Mẹ thăm viếng
- Hội Cầu nguyện
- Hội Áo Đức Bà
- Hội Đức Mẹ Lộ Đúc
- Hôi Kèn đồng
- Hội Chân kiệu
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HOÀI LAI

1. Tên gọi: Giáo họ Hoài Lai
2. Năm thành lập: 1943
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 180 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse 19/3
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse 19/3
7. Số tín hữu: 110
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ LẠC TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Lạc Tân
2. Năm thành lập: 1905
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2010
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 400 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 315
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ MỸ BỘ

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Bộ
2. Năm thành lập: 1890
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2005
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.380 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Dâng Mình
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Dâng Mình
7. Số tín hữu: 500
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Thánh gia
- Hội Mân côi
- Hội Bẩy sự


GIÁO HỌ TÂN TÒNG

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Tòng
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 920 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn
7. Số tín hữu: 95
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRẠI ĐỨC

1. Tên gọi: Giáo họ Trại Đức
2. Năm thành lập: 1810
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.485 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
6. Tước hiệu nhà thờ:  Thánh Giuse Thợ
7. Số tín hữu: 250
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.500 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh AnTôn
7. Số tín hữu: 2.580
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm