14h:13 (GMT+7) - Thứ tư, 29/06/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Đồng Chưa

15h:58 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ ĐỒNG CHƯA

Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Đồng Chưa
2. Năm thành lập: 1938
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 1918-1929
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.500 m2
5. Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu Nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
7. Số tín hữu: 3.850
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- 6 Hội Mân côi
- Hội Têrêxa
- Ca đoàn
- Hội Bảy sự
- Hội Gia đình thánh gia
- Hội môn đệ
- Hội Thánh Giuse
- Hội Thánh Phêrô
- Hội Thánh Phaolô
- Hội Thánh Phanxicô
- Hội Thánh Dônboscô
- Hội Đức Mẹ Nữ vương
- Hội Thánh Anna
- Đức Mẹ thăm viếng
- Hội Cầu nguyện
- Hội Áo Đức Bà
- Hội Đức Mẹ Lộ Đúc
- Hôi Kèn đồng
- Hội Chân kiệu
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HOÀI LAI

1. Tên gọi: Giáo họ Hoài Lai
2. Năm thành lập: 1943
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 180 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse 19/3
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse 19/3
7. Số tín hữu: 110
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ LẠC TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Lạc Tân
2. Năm thành lập: 1905
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2010
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 400 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 315
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ MỸ BỘ

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Bộ
2. Năm thành lập: 1890
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2005
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.380 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Dâng Mình
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Dâng Mình
7. Số tín hữu: 500
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Thánh gia
- Hội Mân côi
- Hội Bẩy sự


GIÁO HỌ TÂN TÒNG

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Tòng
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 920 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn
7. Số tín hữu: 95
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRẠI ĐỨC

1. Tên gọi: Giáo họ Trại Đức
2. Năm thành lập: 1810
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.485 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
6. Tước hiệu nhà thờ:  Thánh Giuse Thợ
7. Số tín hữu: 250
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.500 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh AnTôn
7. Số tín hữu: 2.580
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Sáng Chúa Nhật XXVI Thường Niên, ngày 27.9.2020, tất cả các con dân giáo xứ Mưỡu Giáp vui mừng rộn ràng khác hơn so với các Chúa Nhật khác, vì hôm nay Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận đã nhận lời mời của Cha xứ Vicente, về chủ sự Thánh lễ
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm