13h:26 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Lãng Vân

15h:57 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ LÃNH VÂN

Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình

1.Tên gọi: Giáo xứ Lãng Vân
2. Năm thành lập: 1885
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 14.200 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Đức mẹ Vô nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức mẹ Vô nhiễm
7. Số tín hữu: 3.734
8. Số giáo họ: 03
9. Số họ có nhà thờ: 03
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Thiếu nhi Thánh Thể
- Hội kèn đồng
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Giá
- Hội từ thiện

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ LÃNG NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Lãng Ngoại
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1936
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 700 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Kim và Anna
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Kim và Anna
7. Số tín hữu: 280
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TẬP NINH

1. Tên gọi: Giáo họ Tập Ninh
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 200 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
7. Số tín hữu: 130
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 14.200 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ:  Đức Mẹ Vô Nhiễm
7. Số tín hữu: 3.100
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm