14h:9 (GMT+7) - Thứ tư, 29/06/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Mưỡu Giáp

15h:57 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ MƯỠU GIÁP

Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Mưỡu Giáp
2. Năm thành lập: 1924
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.836 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Suy tôn Thánh Giá Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Suy tôn Thánh Giá Chúa
7. Số tín hữu: 3.200
8. Số giáo họ: 07
9. Số họ có nhà thờ: 07
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Têrêsa
- Ca đoàn
- Hội Kèn đồng
- Hội Hiền mẫu
- Ban Giáo lý
- Hội Từ thiện
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CUNG QUẾ

1. Tên gọi: Giáo họ Cung Quế
2. Năm thành lập: 1815
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.210 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô trở lại
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô trở lại
7. Số tín hữu: 109
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ ĐAN QUẾ

1. Tên gọi: Giáo họ Đan Quế
2. Năm thành lập: 1935
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 720 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
7. Số tín hữu: 222
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THANH GIANG

1. Tên gọi: Giáo họ Thanh Giang
2. Năm thành lập: 1925
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.320 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 470
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THƯỢNG HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Hòa
2. Năm thành lập: 1935
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Chúa Kitô Vua
6. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Kitô Vua
7. Số tín hữu: 62
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRÀ LAI

1. Tên gọi: Giáo họ Trà Lai
2. Năm thành lập: 1934
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 740 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
6. Tước hiệu nhà thờ: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
7. Số tín hữu: 68
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1823
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.836 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Suy Tôn Thánh Giá
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 2.126
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TÙY HỐI

1. Tên gọi: Giáo họ Tùy Hối
2. Năm thành lập: 1830
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.300 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
7. Số tín hữu: 195
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Sáng Chúa Nhật XXVI Thường Niên, ngày 27.9.2020, tất cả các con dân giáo xứ Mưỡu Giáp vui mừng rộn ràng khác hơn so với các Chúa Nhật khác, vì hôm nay Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận đã nhận lời mời của Cha xứ Vicente, về chủ sự Thánh lễ
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm