13h:41 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Mưỡu Giáp

15h:57 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ MƯỠU GIÁP

Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Mưỡu Giáp
2. Năm thành lập: 1924
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.836 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Suy tôn Thánh Giá Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Suy tôn Thánh Giá Chúa
7. Số tín hữu: 3.336
8. Số giáo họ: 07
9. Số họ có nhà thờ: 07
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Têrêsa
- Ca đoàn
- Hội Kèn đồng
- Hội Hiền mẫu
- Ban Giáo lý
- Hội Từ thiện
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CUNG QUẾ

1. Tên gọi: Giáo họ Cung Quế
2. Năm thành lập: 1815
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.210 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô trở lại
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô trở lại
7. Số tín hữu: 109
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ ĐAN QUẾ

1. Tên gọi: Giáo họ Đan Quế
2. Năm thành lập: 1935
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 720 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
7. Số tín hữu: 222
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THANH GIANG

1. Tên gọi: Giáo họ Thanh Giang
2. Năm thành lập: 1925
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.320 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 470
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THƯỢNG HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Hòa
2. Năm thành lập: 1935
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Chúa Kitô Vua
6. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Kitô Vua
7. Số tín hữu: 62
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRÀ LAI

1. Tên gọi: Giáo họ Trà Lai
2. Năm thành lập: 1934
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 740 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
6. Tước hiệu nhà thờ: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae
7. Số tín hữu: 68
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1823
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.836 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Suy Tôn Thánh Giá
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 2.126
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TÙY HỐI

1. Tên gọi: Giáo họ Tùy Hối
2. Năm thành lập: 1830
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1994
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.300 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
7. Số tín hữu: 195
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm