12h:45 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Mỹ Thủy

15h:56 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ MỸ THỦY

Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Mỹ Thuỷ
2. Năm thành lập: 04/ 02/2006
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2000
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 2.100 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 2.714
8. Số giáo họ: 03
9. Số họ có nhà thờ: 0
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Têrêsa
- Ca đoàn
- Hội Bảy sự
- Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
- Hội Đức Mẹ Lộ Đúc
- Hội Kèn đồng
- Ban Giáo lý
- Ban Phụng tự
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ MỸ GIANG

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Giang
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: Chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 750
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ MỸ HOÀNG

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Hoàng
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa Có
6. Tước hiệu nhà thờ: ?
7. Số tín hữu: 650
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ MỸ LONG

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Long
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa Có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 1.000
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm