13h:17 (GMT+7) - Thứ tư, 29/06/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Mỹ Thủy

15h:56 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ MỸ THỦY

Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Mỹ Thuỷ
2. Năm thành lập: 04/ 02/2006
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2000
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 2.100 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 2.400
8. Số giáo họ: 03
9. Số họ có nhà thờ: 0
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Têrêsa
- Ca đoàn
- Hội Bảy sự
- Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
- Hội Đức Mẹ Lộ Đúc
- Hội Kèn đồng
- Ban Giáo lý
- Ban Phụng tự
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ MỸ GIANG

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Giang
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: Chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 750
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ MỸ HOÀNG

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Hoàng
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa Có
6. Tước hiệu nhà thờ: ?
7. Số tín hữu: 650
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ MỸ LONG

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Long
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ: Chưa Có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 1.000
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Sáng Chúa Nhật XXVI Thường Niên, ngày 27.9.2020, tất cả các con dân giáo xứ Mưỡu Giáp vui mừng rộn ràng khác hơn so với các Chúa Nhật khác, vì hôm nay Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận đã nhận lời mời của Cha xứ Vicente, về chủ sự Thánh lễ
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm