14h:19 (GMT+7) - Thứ tư, 29/06/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phúc Lai

15h:55 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ PHÚC LAI

Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phúc Lai
2. Năm thành lập: 1915
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2002
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 16.000 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/3)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
7. Số tín hữu: 2.842
8. Số giáo họ: 05
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HỮU NGHĨA

1. Tên gọi: Giáo họ Hữu Nghĩa
2. Năm thành lập: 1925
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2007
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 380 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Truyền Tin
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Truyền Tin
7. Số tín hữu: 182
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ NGỌC LỄ

1. Tên gọi: Giáo họ Ngọc Lễ
2. Năm thành lập: 1910
3. Năm xây dựng nhà thờ: Không còn nhà thờ
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 466 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giacôbê Tông Đồ
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giacôbê Tông Đồ
7. Số tín hữu: 130
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THANH VĨ

1. Tên gọi: Giáo họ Thanh Vĩ
2. Năm thành lập: 1922
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.800 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
7. Số tín hữu: 700
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TĨNH KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Tĩnh Khê
2. Năm thành lập: 1923
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1934; Tr. Tu 1987
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
7. Số tín hữu: 910
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1915
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2002
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 16.000 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse 19/ 3
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse   19/ 3
7. Số tín hữu: 920
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Sáng Chúa Nhật XXVI Thường Niên, ngày 27.9.2020, tất cả các con dân giáo xứ Mưỡu Giáp vui mừng rộn ràng khác hơn so với các Chúa Nhật khác, vì hôm nay Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận đã nhận lời mời của Cha xứ Vicente, về chủ sự Thánh lễ
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm