13h:54 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phúc Lai

15h:55 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ PHÚC LAI

Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phúc Lai
2. Năm thành lập: 1915
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2002
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 16.000 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/3)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
7. Số tín hữu: 1.853
8. Số giáo họ: 05
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HỮU NGHĨA

1. Tên gọi: Giáo họ Hữu Nghĩa
2. Năm thành lập: 1925
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2007
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 380 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Truyền Tin
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Truyền Tin
7. Số tín hữu: 182
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ NGỌC LỄ

1. Tên gọi: Giáo họ Ngọc Lễ
2. Năm thành lập: 1910
3. Năm xây dựng nhà thờ: Không còn nhà thờ
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 466 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giacôbê Tông Đồ
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giacôbê Tông Đồ
7. Số tín hữu: 130
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THANH VĨ

1. Tên gọi: Giáo họ Thanh Vĩ
2. Năm thành lập: 1922
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.800 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
7. Số tín hữu: 700
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TĨNH KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Tĩnh Khê
2. Năm thành lập: 1923
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1934; Tr. Tu 1987
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.080 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
7. Số tín hữu: 910
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1915
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2002
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 16.000 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse 19/ 3
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse   19/ 3
7. Số tín hữu: 920
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm